Sobota, 21 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin


Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ       

ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
tel.  18 448 26 10
www.mcksokol.pl

                                                                                                       

Dyrektor : Andrzej Zarych

     Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, działające od 1998 r., jest samorządową instytucją kultury województwa małopolskiego. Jego poprzednikiem był Wojewódzki Ośrodek Kultury powołany w 1975 r. działający w ramach ówczesnego województwa nowosądeckiego.
      Misją MCK SOKÓŁ jest ochrona i promocja wielokulturowego dziedzictwa Małopolski, kształtowanie kompetencji kulturowej poprzez popularyzację muzyki klasycznej, teatru, filmu europejskiego, folkloru, sztuki ludowej oraz wspomaganie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
      Jest spadkobiercą i kontynuatorem niemal 140-letniej tradycji Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Mieści się w historycznym budynku sądeckiej Sokolni z 1892 r. Gniazdo Sokoła powstało w Nowym Sączu w 1887 roku. Reaktywowano je w 1994 r. po przerwie trwającej od 1939 r.
      Dowodem budowania pomostów pomiędzy przeszłością a współczesnością była, m.in. unikatowa w skali kraju wystawa obrazująca dzieje Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i rolę, jaką odegrało ono w historii regionu i narodu polskiego. Salom SOKOŁA nadano imiona prezesów i działaczy sądeckiego gniazda. W architekturze wyremontowanego i rozbudowanego w ostatnich latach budynku zachowano i uwypuklono materialne ślady sokolej przeszłości.
 

Fot: JLeś  

      Zasięgiem swego działania MCK SOKÓŁ obejmuje całe Województwo Małopolskie. Działalność ta przebiega wielotorowo, a najważniejszymi jej formami realizowanymi w sposób ciągły są:

  • kształtowanie kompetencji kulturowej (popularyzacja sztuki profesjonalnej oraz prezentacja współczesnych zjawisk kulturowych),
  • ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego (wydawnictwa, archiwum kultury ludowej),
  • tworzenie i realizacja programów edukacji regionalnej dla młodzieży i nauczycieli (Młodzieżowa Akademia Filmowa, Bliższe Ojczyzny – Małopolska, warsztaty teatralne),
  • animacja amatorskiego ruchu artystycznego (tworzenie możliwości prezentacji, stymulowanie rozwoju istniejących i pomoc w zakładaniu nowych grup artystycznych).


   MCK SOKÓŁ posiada również kino SOKÓŁ, gdzie poza prezentacją najnowszych produkcji filmowych kina światowego promuje się wartościowe kino polskie i europejskie (Dyskusyjny Klub Filmowy KOT, przeglądy kina niezależnego). Od 2004 r. w europejskiej sieci EUROPA CINEMAS.


   MCK SOKÓŁ jest organizatorem ponad 20. cyklicznych festiwali i imprez kulturalnych rocznie, które mają charakter lokalny, krajowy i międzynarodowy. Najważniejsze z nich to:

  • Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór (organizowany od 1992 r.)
  • Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari (od 1985 r.)
  • Międzynarodowy Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN & CLASSIC (od 2001 r.)
  • Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L’ARTE ORGANICA (od 2002 r.)
  • Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS (od 1995 r.)
  • Cykl prezentacji teatralno – operowych WIECZORY MAŁOPOLSKIE (od 2004 r.)


       Wiosną 2003 r. przy MCK SOKÓŁ powstał Instytut EUROPA KARPAT, który stawia sobie za cel przygotowanie programów chroniących oraz promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Karpat. Instytut realizuje seminaria i spotkania międzynarodowe (Nasze Wiano dla Europy, Karpaty biedne lecz bogate), współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji projektów wspomagających rozwój społeczno-gospodarczy regionów karpackich.

       W listopadzie 2010 roku MCK SOKÓŁ wzbogaciło się o nowe skrzydło – nowoczesny budynek wybudowany specjalnie z przeznaczeniem na galerie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 „Fundusze dla Małopolski” oraz ze środków województwa małopolskiego.


       W budynku ulokował się oddział Centrum - Biuro Wystaw Artystycznych SOKÓŁ - Galeria na Bursztynowym Szlaku, które decyzją Sejmiku województwa małopolskiego z 26 października 2009 roku, przejęło majątek i zadania działającego w Nowym Sączu ponad 60 lat Biura Wystaw Artystycznych.
      Sokola Galeria prowadzi cztery salony wystawiennicze: dwie galerie – SOKÓŁ i BWA SOKÓŁ w głównym budynku przy ul. Długosza w Nowym Saczu oraz Akademicką Galerię Sztuki w WSB-NLU przy ul. Zielonej i Galerię „Jatki” w Nowym Targu.

      Na otwarcie sokolej Galerii (listopad 2010 r.) przygotowano retrospektywną prezentację prac ikony współczesnej plastyki, rzeźbiarza, malarza i scenografa, sądeczanina – Władysława Hasiora (1928-1999 r.).
Był to symboliczny powrót Mistrza do rodzinnego miasta. Władysław Hasior żywo interesował się Nowym Sączem, ale miasto nie odwzajemniało jego uczuć. Upadła propozycja wybudowania w mieście pomnika jego autorstwa. Swoje sztandarowe „Żarliwe sztandary” twórca zaprezentował w mieście nad Dunajcem i Kamienicą bodaj dwa razy, a ostatni na 700-lecie miasta, w 1992 r.
      Niewiele osób wie, iż stacje Męki Pańskiej w kościele św. Kazimiera są autorstwa właśnie mistrza Władysława.
      Jedną z sal wystawowych nowej galerii nazwano imieniem Władysława Hasiora, co upamiętnia stosowna tablica.
      Na wystawie zaprezentowano ponad 90 prac artysty związanego przez większą część życia z Zakopanem. Organizatorzy wypożyczyli prace z wielu muzeów, m.in. z Katowic, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi. Gros eksponatów pochodzi z muzeum mistrza Władysława z Zakopanego. Na wystawę wypożyczyło trzy panahasiorowe sztandary z lat osiemdziesiątych Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Udało się wypożyczyć z muzeum w Brukseli dwie prace uważane za sztandarowe dla twórcy: „Wyszywanie charakteru” i „Dzieciom Zamojszczyzny”.


 

     Prezentacja twórczości Władysława Hasiora nie mogła się odbyć bez jego spektakularnych akcji plenerowych. Na dziedzińcu SOKOŁA i na placu starej Sandecji zapłonęły „Żarliwe sztandary”, a na Alejach Wolności, przy pomniku Adama Mickiewicza – „Krzew gorejący” z „Akcji ekologicznej”.