Sobota, 21 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin


 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Link do MOKAl. Wolności 23
tel. 18 443 89 59

www.mok.nowysacz.pl

email: mok@mok.nowysacz.pl


Dyrektor: Benedykt Juliusz Polański

Miejski Ośrodek Kultury powstał w 1976 r.

Placówka początkowo miała swoje lokum w budynku nowosądeckiego magistratu, później została przeniesiona do popularnej „Kokosanki” przy ul. Kochanowskiego 20.

W międzyczasie MOK powołał do życia Nowosądecką Scenę Amatora „Nowa” a w 1981 r. − Teatr NSA.

Kolejną siedzibą były pomieszczenia po byłym Teatrze Lalek w Rynku numer 22. Po najbardziej efektywnym okresie funkcjonowania placówka zniknęła z nowosądeckiego podwórka.

1 stycznia 2004 r., została powołana na nowo przez Radę Miasta Nowego Sącza. Jej obecna siedziba znajduje się w dawnym Domu Kultury Kolejarza przy Al. Wolności 23.

     Miejski Ośrodek Kultury zajmuje się tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Organizuje koncerty, spektakle teatralne, przedstawienia kabaretowe, festiwale, przeglądy, konkursy, warsztaty plastyczne, wystawy, i inne imprezy artystyczne. Prowadzi pracę merytoryczną z zespołami artystycznymi, kołami oraz klubami zainteresowań, m.in.: Teatrem NSA, Sceną Młodzieżową, Dziecięcą Grupą „Cudoki-Szuroki”, Zespołem Regionalnym „Sądeczanie”, Sądeckim Big-Bandem, Zespołem Kameralnym „Sonatina”, Sądecką Orkiestrą Symfoniczną, Dziecięcym Zespołem Wokalno-Tanecznym „Tralalinki”, Zespołami Tańca Nowoczesnego. Placówka zajmuje się również przygotowaniem akcji charytatywnych, obchodów rocznic i świąt państwowych, konferencji i zjazdów.

 

     Pod dachem MOK działa założony w 1922 roku Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego, który ma na swoim koncie ok. 250 premier.

     Sztandarowym przedsięwzięciem Ośrodka jest Jesienny Festiwal Tetralny, który w 2010 roku odbył się po raz czternasty. Jest okazją do zaprezentowania najciekawszych przedstawień teatralnych scen z całej Polski. W książeczce wydanej na zakończenie remontu placówki (pdf -pobierz tutaj) zawarta jest historia i oferta Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

 

     Mający ponad siedemdziesiąt lat były Dom Strzelecki im. gen. Bronisława Pierackiego odzyskał blask i wygląda jak nowy! Budzi zainteresowanie przechodniów. Starsi sądeczanie upewniali się, czy nie zniknie charakterystyczna kula sprzed drzwi wejściowych. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali stylizowane i oryginalne, teatralne drzewo, które „wyrosło” przed budynkiem na kilka dni przed otwarciem budynku po gruntownym remoncie.
      Remont budynku Ośrodka zaczął się w 2005 roku. W tym i kolejnym roku wyremontowana została główna sala teatralna, zamontowano w niej klimatyzacje, wymieni no dach. Prace finansowane były w całości ze środków budżetu miasta.
      Drugi etap remontu i modernizacji MOK rozpoczął się w grudniu 2009 roku. Zakres robót obejmował m.in.: niezbędne prace rozbiórkowe w piwnicach, na parterze i piętrze, wykonanie ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace malarskie, montaż windy osobowej, naprawę i wymianę rynien i rur spustowych), roboty zewnętrzne (remont elewacji, izolacja ścian fundamentowych, remont balkonu, wykonanie palisady, pochylni dla osób niepełnosprawnych, remont schodów zewnętrznych, montaż ogrodzenia, dostosowanie do wymogów ppoż., modernizacje instalacji sanitarnej, gazowej, co, wentylacji i klimatyzacji, roboty drogowe przy parkingu.
      W efekcie gruntownej modernizacji w obiekcie powstały: studio nagrań, sala kameralna (teatralna), sala prób, sala konferencyjna, a także z prawdziwego zdarzenia magazyn na kostiumy teatralne, sale do zajęć rytmicznych i plastycznych.
      Premiera działań MOK w odnowionych wnętrzach odbyła się 8 i 9 października 2010 r.
Gwiazdą uroczystego otwarcia była Urszula z zespołem, a Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego dał 347 premierę. To ósma (!) w historii tej sceny inscenizacja „Zemsty” Aleksandra Fredry, której reżyserem był Maciej Kujawski z warszawskiego teatru Kwadrat.
Całkowity koszt projektu pn. „Przebudowa, modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury" opiewał na ponad 5,1 mln zł, z której dofinansowanie stanowiło 75 % kosztów – ponda 3,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3 Schemat A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

 

 

     Budynek, w którym działa NOK powstał jako Dom Strzelecki im. gen. Bronisława Pierackiego. Wybudowano go m.in. ze składek społecznych dla uczczenia pamięci zamordowanego ministra – sądeczanina. Wmurowanie i poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się we wrześniu 1935 roku podczas uroczystości żałobnych przeniesienia trumny Bronisława Pierackiego do nowego grobowca. Dom Strzelecki oddano do użytku 14 czerwca 1937 r. w trzecią rocznicę śmieci generała i przekazano go Związkowi Legionistów polskich. W uroczystości uczestniczył premier gen. Felicjan Sławoj-Składkowski.
      Po II wojnie budynek był siedzibą Teatru Miejskiego. W 1950 r. przekazano go Powiatowej Radzie Związków Zawodowych, a następnie Związkowi Zawodowemu Kolejarzy. Oficjalne otwarcie DKK odbyło się 22 lipca 1953 r. Połączono je z pięćdziesięcioleciem Robotniczego Towarzystwa Śpiewaczego „Echo”.