Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu


Siedziba Ośrodka

Adres ośrodka:
ul. Grunwaldzka 59A
33-300 Nowy Sącz


E-mail
mops@nowysacz.pl
sekretariat@mops.nowysacz.pl

Telefony

Centrala: 18 444 36 23, 18 444 36 24
fax: 18 443 52 39

Godziny pracy ośrodka

Poniedziałek: 800 - 1600
Wtorek - piątek: 700 - 1500

Dział Organizacji i Kadr
Kierownik Działu Magdalena Morańda - tel. 18 35-48-246

Dział Księgowo - Finansowy
Główny Księgowy: Renata Gargas - tel. 18-35-48-239
Zastępca Głównego Księgowego: Dorota Kmiecik – tel. 18 35-48-237

Dział Koordynacji Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej
Kierownik Działu: Renata Fecko - tel.18 35-48-273

Dział Pomocy Środowiskowej
Kierownik Działu: Monika Mularczyk - tel. 18 35-48-236

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Kierownik Działu: Maria Tokarczyk-Dutka – tel. 18 35-48-212

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Kierownik Zespołu: Marcin Janusz - tel. 18 35-48-244

Zespół ds. dodatków mieszkaniowych i pomocy socjalnej dla uczniów
Kierownik Zespołu: Dorota Pajerska-Smoleń - tel. 18 35-48-282

Dzienny Dom Seniora
Kierownik Działu: Małgorzata Paluch - tel. 604 907 560

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Tarnowska 28
Kierownik Działu: Dominika Fedko - tel. 18 449-04-94

Izba wytrzeźwień, ul. Śniadeckich 10A
Koordynator Działu: Barbara Gwiżdż - tel. 18 449-04-98

Klub Seniora, ul. Jagiellońska 8
Koordynator Działu: Renata Fecko - tel. 18 448-66-90

Poradnictwo prawne ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz
Wtorek - godz. 16.00 – 19.00
Czwartek - godz. 16.00 – 19.00

 

Katalog usług


Realizowane zadania:

w stosunku do osób pozostających w trudnych warunkach życiowych, a spełniających określone kryterium dochodowe świadczone są:

  • usługi opiekuńcze
  • pomoc finansowa;
  • pomoc instytucjonalna (domy pomocy społecznej);
  • zapewnianie schronienia, posiłku, odzieży;
  • dofinansowanie do wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych;
  • sprawianie pogrzebów w określonych sytuacjach;
  • pomoc w sprawach związanych z rodzinami zastępczymi;
  • pomoc w skierowaniu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  • pomoc w prowadzeniu rodzinnych domów dziecka;
  • przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.