Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

ul. Jagiellońska 31, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 443 51 62

adres e-mail: ljastrzebski@nowysacz.pl

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek:  9:00-14:30
wtorek-piątek: 07:30-15:30
 

Miejski Rzecznik Konsumentów  

Leszek Jastrzębski

tel. 18 443 51 62

 

Podstawy prawne oraz zakres działań rzecznika określa art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 Nr 50, poz. 331), który stanowi:
Art. 42.

1. Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

 

Instytucje zajmujące się ochroną konsumentów – linki do stron www

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

http://www.uokik.gov.pl

Europejskie Centrum konsumenckie

http://www.konsument.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

http://www.krakow.wiih.gov.pl

Federacja Konsumentów

http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

http://www.konsumenci.org

Arbiter bankowy

http://www.zbp.pl

Rzecznik Finansowy

https://rf.gov.pl/

Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl

 

Publikacje UOKiK w zakresie ochrony praw konsumentów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/publikacje.php?tag=4

 

Warto zobaczyć:

 

Przydatne telefony:

  • Infolinia konsumencka tel. 801 440 220

  • Federacja Konsumentów o/Nowy Sącz tel. 18 444 13 13 (czynne: poniedziałek, środa, piątek)

  • Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Nowym Sączu tel. 18 540 23 33 lub 18 540 23 73

  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: tel. 18 41 41 624 (czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek)