Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


link do strony BIP MPECMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

ul. Wiśniowieckiego 56
33-300 Nowy Sącz

telefon: 18 443 53 83, 18 547 55 81 do 84

e-mail: sekretariat@mpecns.pl

strona www: http://www.mpecns.pl
 

Zarząd spółki:

Paweł Kupczak - Prezes Zarządu

Andrzej Brzeziński - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza spółki:

Miłosz Treit - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grażyna Święs - Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kuczaj - Członek Rady Nadzorczej

Czesław Patla - Członek Rady Nadzorczej

Logo MPEC Sp. z o.o.

 

 

 

Katalog usług


MPEC to nowoczesne przedsiębiorstwo energetyczne powstałe w grudniu 1996r. w wyniku restrukturyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Specjalizujemy się w wytwarzaniu i przesyle energii cieplnej zarówno dla celów centralnego ogrzewania jak i do podgrzewu centralnej ciepłej wody.

Zakresem swego działania obejmujemy dwa miasta: Nowy Sącz i Stary Sącz.

Na prowadzoną przez nas działalność zgodnie z przepisami ustawy energetycznej posiadamy koncesje.
 

Spółka prowadzi swoją działalność poprzez:

 • eksploatację, konserwację i remonty własnych urządzeń ciepłowniczych,
 • planowanie i prowadzenie nowych inwestycji w zakresie ciepłownictwa,
 • współudział w planowaniu i koordynowaniu rozwoju systemu ciepłowniczego na terenie miasta Nowego Sącza i Starego Sącza.

Strategiczne cele przedsiębiorstwa to:

 • rozbudowa systemu ciepłowniczego wraz z jego modernizacją,
 • zwiększenie sprawności i modernizacja dużych źródeł ciepła,
 • poprawa stanu powietrza,
 • polepszenie ekonomiki produkcji energii cieplnej,
 • utrzymywanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń energetycznych celem zapewnienia ich bezawaryjnej pracy.

Dodatkowe usługi świadczone przez naszą spółkę:

 • usługi transportowo-sprzętowe,
 • eksploatacja i nadzór nad kotłowniami gazowymi i olejowymi,
 • remonty, usuwanie awarii inst. wewnętrznych c.o. i c.c.w. oraz sieci i węzłów cieplnych,
 • roboty elektryczne (także automatyki przemysłowej oraz pomiary ochronne),
 • usługi laboratoryjne (m.in. badanie opału, wody do celów technologicznych).