Czwartek, 05 sierpnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Maria, Oswald, Stanisława


Na czasie


25170

Nabór wniosków - dotacja sklepiki szkolne

2021-07-29

Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu działając na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty na podstawie art. 15 zze4austawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.


25146

ZUS: kolejne wsparcie dla przedsiębiorców

2021-07-23

Od dziś przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i zostali poszkodowani przez pandemię COVID-19, mogą składać wnioski o postojowe i zwolnienie ze składek. Z umorzenia składek mogą też skorzystać piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni.


25079

Prosta Spółka Akcyjna – teraz możesz ją założyć!

2021-07-02

Od 1 lipca 2021 r. można zakładać nową spółkę kapitałową – prostą spółkę akcyjną (P.S.A.). W tym dniu wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.


25003

75 mln zł na poprawę bezpieczeństwa w pracy

2021-06-15

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza firmy do składania wniosków o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Na ten cel przeznaczono w sumie 75 mln złotych.


24945

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych

2021-05-21

Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych (sklepy) o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku w terminie do dnia 31 maja 2021 r.


24851

Komunikat Prezydenta Miasta Nowego Sącza

2021-04-22

Informuje się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych, że Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych płatnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r., tj. z 1/3 opłaty należnej w 2021 roku.


24790

#ZOSTANWPOLSCE - akcja wsparcia rodzimych przedsiębiorców z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią

2021-03-26

#ZOSTANWPOLSCE - to akcja mająca na celu wsparcie rodzimych przedsiębiorców z sektorów, które bieżąca sytuacja dotyka najboleśniej. Zachęcamy do planowania wypoczynku w kraju, do wybierania produktów polskich producentów oraz korzystania z usług firm rodzinnych, firm z polskim kapitałem.


24802

Doradzali przedsiębiorcom

2021-03-26

Kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z Nowego Sącza i regionu uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym, które odbyło się wczoraj w formie online. Zostało ono zorganizowane wspólnie przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Centrum Business in Małopolska, aby przedstawić przedsiębiorcom m.in. możliwości wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, przekazać informacje o dostępnych dla nich ulgach podatkowych czy ofertę wiodących instytucji otoczenia biznesu w regionie.


24787

ZUS: wciąż można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek

2021-03-25

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. oraz za luty 2021 r. Wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia, natomiast dokumenty rozliczeniowe należy złożyć do 31 marca.


24756

Przedsiębiorco! Zapraszamy na spotkanie informacyjne online

2021-03-16

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz Centrum Business in Małopolska mają przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne dedykowane przedsiębiorcom, które odbędzie się 25 marca br. (czwartek) o godzinie 12.00 w formie online na platformie ZOOM.