Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Przedsiębiorczość-news

Przewodnik po Prostej Spółce Akcyjnej

 

1 marca 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy podstawy prawne prostej spółki akcyjnej (P.S.A.). Począwszy od tej daty można zakładać nowoczesną spółką niepubliczną dostosowaną do współczesnej gospodarki.
 

P.S.A. łączy ograniczoną odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności, zarówno jeśli chodzi o kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy akcjonariuszami, jak i o system zarządzania spółką. Prostą Spółkę Akcyjną cechuje z jednej strony brak nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem, a z drugiej strony nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki.
 

Ministerstwo Rozwoju opracowało „Przewodnik po Prostej Spółce Akcyjnej”, który w przystępny sposób wyjaśnia, czym jest P.S.A. i jak ją prowadzić.
Zainteresowanych zapraszamy do lektury.
 

Materiał do pobrania:

  „Przewodnik po Prostej Spółce Akcyjnej”
 

 

 

Autor: -
Źródło: Ministerstwo Rozwoju
Dodano: 2019-12-03 11:37:52