BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Przedsiębiorczość-news

Uchwała w sprawie przedłużenia rat podatku od nieruchomości

 

Od dnia 6 maja br. przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą ubiegać się o przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płatnych za miesiąc maj i czerwiec br.

Takie rozwiązanie gwarantuje Uchwała Nr XXIX/308/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 

Kto może otrzymać pomoc?
 

Pomoc ta obejmuje przedsiębiorców, którym spadły obroty gospodarcze, rozumiane jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym wskazanym w uchwale.
Przedsiębiorcy, którzy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadali zaległości z tytułu podatków i opłat należnych na rzecz Miasta Nowego Sącza oraz spełniają kryteria określone w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
 

Jakie dokumenty należy złożyć?
 

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie przez podatnika oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 

Gdzie i do kiedy trzeba składać dokumenty?

Dokumenty należy składać do Wydziału Podatkowego Urzędu Miasta Nowego Sącza nie później niż do dnia 15 maja 2020 r. – w zakresie raty podatku płatnej w maju 2020 r. oraz nie później niż do dnia 15 czerwca 2020 r. -  w zakresie raty podatku płatnej w czerwcu 2020 r.


Plik do pobrania:
Uchwała Nr XXIX/308/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (pdf)
 

Autor: -
Dodano: 2020-05-07 15:10:19