BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Przedsiębiorczość-news

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

 

Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Z uwagi na to, że ostatni dzień terminu dokonania opłaty II raty, przypada na dzień świąteczny (niedziela), proszę o zachowanie terminu wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i dokonanie wpłaty odpowiednio wcześniej, aby  należna opłata wpłynęła na rachunek Urzędu do dnia 31 maja br.

Opłatę należy wnieść na rachunek miasta w kasie Urzędu (pokój nr 5) w godzinach:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00
lub na konto Urzędu Miasta:
ING Oddział Nowy Sącz Nr 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564

Konsekwencją niedokonania opłaty we wskazanym wyżej terminie ustawowym, jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tej  przyczyny,  może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia  po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.
 

Autor: -
Dodano: 2020-05-13 13:23:48