BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Przedsiębiorczość-news

Obradowała Komisja Wspólna

 

W Urzędzie Miasta Nowego Sącza obradowała Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza. To kolejne posiedzenie, w którym udział wzięli zarówno członkowie Komisji jak i przedsiębiorcy. W spotkaniu prowadzonym przez Pawła Kuklę, przewodniczącego Komisji, uczestniczył również Antoni Koszyk, wicestarosta nowosądecki oraz zaproszeni goście.


Obrady zdominował temat pandemii koronawirusa. Mateusz Wójcik, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu omówił procedury oraz wyjaśnił zasady postępowania w trakcie pandemii COVID-19. Marta Machał-Kawecka, kierownik Działu Kontraktowania POZ w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła procedury i kwestie nadzoru nad POZ w regionie. Zaproszeni goście dyskutowali również z przedsiębiorcami o możliwych polach współpracy i wypracowaniu wspólnej polityki informacyjnej. Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy reprezentujący duże sądeckie zakłady pracy przedstawili dotychczasowe doświadczenia swoich firm związane z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz podkreślali przede wszystkim wpływ sytuacji epidemicznej na wzrost zapotrzebowania leczniczego i związane z tym faktem wyzwania stawiane zarówno przed pracodawcami jak i pracownikami.
 

 

Autor: WPR
Dodano: 2020-09-24 17:47:46