BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Na czasie


23329

Uchwała w sprawie przedłużenia rat podatku od nieruchomości

2020-05-07

Od dnia 6 maja br. przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą ubiegać się o przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płatnych za miesiąc maj i czerwiec br.


23328

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Przedsiębiorczość - nabór wniosków od 7 maja br.

2020-05-07

Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłosiło nabór wniosków dla przedsiębiorców o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”.


23298

ZUS: Niektórzy zadłużeni też mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek

2020-04-30

Ze zwolnienia nie skorzystają firmy, które w 2019 roku miały zadłużenie z tytułu składek za okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy.O pomoc mogą się ubiegać za to firmy, które podpisały z ZUS umowę ratalną lub nie opłacały składek np. przez 6 miesięcy.


23280

Wydział Przedsiębiorczości wznawia przyjmowanie klientów

2020-04-24

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w tym szczególnie trudnym okresie, z dniem 27 kwietnia br. (poniedziałek) Prezydent Miasta postanowił częściowo znieść ograniczenia w funkcjonowaniu Wydziału Przedsiębiorczości UMNS poprzez ponowne umożliwienie osobistych wizyt w celu dokonywania zmian we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wizyta w siedzibie Wydziału będzie możliwa po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania.


23259

Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu!

2020-04-21

"Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu" to rządowy projekt biznesowy skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających sklepy stacjonarne. Ma zachęcić firmy, które do tej pory nie prowadziły sprzedaży e-commerce, do współpracy z platformami sprzedaży internetowej. Partnerami są najwięksi polscy operatorzy sprzedaży on-line.


23245

Jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe?

2020-04-16

W związku z popełnianymi błędami przy wypełnianiu wniosków RSP-D (wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność), Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wzory poprawnie wypełnionych wniosków.


23239

SUP informuje o planowanych naborach wniosków

2020-04-15

Sądecki Urząd Pracy informuje, iż w czwartek 16 kwietnia 2020 r. planuje ogłosić nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanej na podstawie art. 15zzc oraz nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 przyznawanych na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).


23207

Nabór wniosków na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

2020-04-02

Na podstawie art. 15 zzd ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu ogłasza NABÓR WNIOSKÓW NA JEDNORAZOWĄ POŻYCZKĘ na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.


23205

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19

2020-04-02

W ramach nowoprzyjętej ustawyo zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Sądecki Urząd Pracy informuje, że w ramach ww. ustawy będzie realizował nowe instrumenty rynku pracy.


23199

ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

2020-04-01

Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.