Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Na czasie


21517

Biała lista podatników VAT – co to oznacza?

2019-07-10

W artykule przekazujemy informację w sprawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która ukazała się na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


21469

Kolejne duże inwestycje w Nowym Sączu

2019-07-04

W Nowym Sączu realizowana będzie kolejna znacząca inwestycja w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. wydał właśnie kolejną decyzję o wsparciu dla dużego przedsiębiorcy. Grupa COBEX z siedzibą w Wiesbaden (Niemcy) - światowy lider w produkcji wyrobów węglowych i grafitowych dla przemysłu produkcji aluminium i żelaza oraz innych procesów hutniczych. Spółka zadeklarowała poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości 100 590 000,00 zł.


21227

Pierwsze Posiedzenie Komisji Wspólnej

2019-05-31

Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza rozpoczęła IV kadencję. Pierwsze posiedzenie, w którym udział wzięli zarówno członkowie Komisji jak i przedsiębiorcy, odbyło się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. W spotkaniu prowadzonym przez Pawła Kuklę, przewodniczącego Komisji, uczestniczył Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza oraz Antoni Koszyk, wicestarosta nowosądecki.


21123

Pracownicze Plany Kapitałowe – zaproszenie na konferencję

2019-05-17

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz Polski Fundusz Rozwoju, w związku z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, zapraszają na konferencję na temat funkcjonowania i wdrożenia PPK – dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych.


21091

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

2019-05-15

Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku w terminie do dnia 31 maja 2019 r.


21022

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019 - zgłaszanie kandydatur do 23 sierpnia br.

2019-05-07

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019.


20934

Obowiązek przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej – WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2019-04-23

Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego, od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r.). Obowiązuje również zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3 mm powyżej 15% oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%.


20807

Więcej dotacji dla MŚP

2019-04-03

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych, wynalazków oraz wzorów użytkowych. Zamiast 111 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do firm trafi aż 142 mln zł. Zwiększenie środków o 31 mln zł pozwoli na wsparcie dodatkowych 11 ciekawych projektów.


20779

Webinarium - "Inwestujesz? Dostajesz zwolnienie podatkowe"

2019-03-28

Uwaga przedsiębiorco! Jeżeli nie uczestniczyłeś w spotkaniu „Polska Strefa Inwestycji”, które odbyło się 15 marca br. w Nowym Sączu, możesz uzyskać pełne informacje o zwolnieniach z podatku CIT lub PIT na nowe inwestycje bez wychodzenia z biura - on-line.


20783

Nabór wniosków do konkursu w ramach działania Badania na rynek

2019-03-28

W imieniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do udziału w konkursie "Badania na rynek – miasta średnie”.