Czwartek, 05 sierpnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Maria, Oswald, Stanisława


Nadzór Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

     Zakres nadzoru sprawowanego przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Nowego Sącza i jednostkami organizacyjnymi Miasta Nowego Sącza

 

 Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej