Poniedziałek, 18 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Hanna, Ziemowit


Nadzór Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

     Zakres nadzoru sprawowanego przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Nowego Sącza i jednostkami organizacyjnymi Miasta Nowego Sącza

 

 Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej