Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

 Kontakt

 

Urząd Miasta Nowego Sącza

Wydział Edukacji i Wychowania

Referat Aktywności Obywatelskiej

Jagiellońska 14, II piętro, pok. 211

33-300 Nowy Sącz

 

 

Agnieszka Raniszewska

Kierownik referatu

18 41-41-388

araniszewska@nowysacz.pl

 

Kamila Mateja

Nadzór starosty nad organizacjami pozarządowymi, poradnictwo dla ngo

18 41-41-388

kmateja@nowysacz.pl

 

Magdalena Furmanek-Kopiec

Współpraca z ngo, poradnictwo dla ngo

18 41-41-388

mfurmanek@nowysacz.pl

 

Adrianna Krzak

Polityka senioralna

18 41-41-374

akrzak@nowysacz.pl

 

 

 

 

Opracowanie:

Referat Aktywności Obywatelskiej