Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


 Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości


Uchwałą Nr XXVII/263/2012 z 24 kwietnia 2012r. Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości. Program ten jest dokumentem wypracowanym wspólnie przez przedstawicieli samorządu miasta Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego oraz przedsiębiorców i edukacji. Program został opracowany jako dokument operacyjny, wskazujący priorytety i instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu.  Zakłada realizację działań, które mają na celu tworzenie ogólnych warunków  sprzyjających prowadzeniu oraz otwieraniu przedsiębiorstw w Nowym Sączu. Działania te korespondują ze Strategią Rozwoju Nowego Sącza do 2020.

Realizacja Programu leży w gestii Prezydenta Miasta Nowego Sącza, który w drodze zarządzenia Nr 105/2012 z 10.05.2012r. dokonał podziału kompetencji związanych z wykonywaniem Programu.

Celem głównym programu jest rozwój gospodarczy Nowego Sącza poprzez wsparcie przedsiębiorczości przez władze Nowego Sącza oraz podmioty uczestniczące w realizacji programu.

Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości powstał na podstawie przeprowadzonych badań oraz propozycji członków Grupy roboczej powołanej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Wnioski z badań oraz szczegółowa prezentacja wyników badań zostały przedstawione w raporcie pn. "Przedsiębiorczość w Nowym Sączu - wyniki badań. Badania zrealizowane na potrzeby Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości".
 Plan realizacji Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości: 2016 | 2015 I 2014 I 2013 I 2012

Raport z realizacji Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości: 2014 | 2013 I 2012

 

Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Zarządzenie Nr 385/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z 10 maja 2012 r. w sprawie podziału kompetencji związanych z wykonywaniem Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz miejskie jednostki organizacyjne

Zarządzenie Nr 105/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z 10 maja 2012 r. w sprawie podziału kompetencji związanych z wykonywaniem Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz miejskie jednostki organizacyjne