BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Profilaktyka, promocja zdrowia

 

 

Programy zdrowotne, profilaktyka,
edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

 

  

Lp.

 

Realizator

Tytuł programuuzdrowotnego/zadania,

z zakresu zdrowia publicznego

Termin realizacji/ status
(planowany,

w realizacji, zrealizowano)

Dostępność, kontakt w celu uzyskania informacji, zapisy-rejestracja

1


 

Realizator będzie wybrany w  2021 roku

 

Program polityki zdrowotnej pod nazwą "Zdążyć przed osteoporozą-profilaktyka" Wczesne wykrycie osteoporozy i skierowanie pacjentów na leczenie w populacji kobiet w wieku od 55 roku życia oraz mężczyzn w wieku od 60 roku życia, którzy w ostatnich dwóch latach nie brali udziału w podobnym programie profilaktycznym.

Planowane w 2021 r.

więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza tel. 18-44-86-790

 2  

Realizator będzie wybrany w 2021 roku

Akcja badań profilaktycznych w kierunku chorób układu krążenia przez Miasto Nowy Sącz.

 

Planowane w 2021 r.

 


Badania dla osób od 40 roku życia.
 

 3  

Realizator będzie wybrany w 2021 roku

Program polityki zdrowotnej: szczepienia przeciw grypie

Planowane w 2021 r.

więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza tel. 18-44-86-790

4  

NZOZ Praxis            ul. Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz

Informacja: w przychodni NZOZ PRAXIS realizowany jest Program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP. Program kierowany jest do osób pomiędzy 40-tym a 60-tym rokiem życia, palących lub  będących palaczami biernymi. W ramach programu istnieje możliwość wykonania bezpłatnej spirometrii.

2021 r. w realizacji

więcej informacji można uzyskać w rejestracji przychodni, tel.18 443 09 10, 440 08 00, www.nzoz-praxis.pl, info@nzoz-praxis.pl

5  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GASTRO-ENDOMED ul.Kochanowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz 

Informacja: NZOZ GASTRO-ENDOMED wykonuje bezpłatne badania kolonoskopii w znieczuleniu w ramach Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego, dla osób które w okresie ostatnich 10 lat nie były objęte badaniem, bez zaproszenia w ramach tzw. "programu oportunistycznego", pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikujących do Programu

 2021 r. w realizacji

więcej informacji można uzyskać http://pbp.org.pl/wojewodztwo/malopolskie, tel. do przychodni pon -pt 18 547 67 57,604 208 102, adres www.nowaendoskopia.pl email:gastroendomed@op.pl

6  

MEDIKOR III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIA MAMMOGRAFII ul. Długosza 45, 33-300 Nowy Sącz
 

Profilaktyka raka piersi , bezpłatne badanie mammograficzne dla osób w wieku 50-69, które w ostatnich 2 katach nie miały mammografii lub badanie kolejne po 1 roku, jeśli są wskazania genetyczne lub inne

 

2021 r. w realizacji

Telefon do rejestracji: 18 443 72 52 

7  

 "OPTI-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ ul.29 Listopada 14 d, 33-300 Nowy Sącz

Profilaktyka raka piersi , bezpłatne badanie mammograficzne dla osób w wieku 50-69, które w ostatnich 2 katach nie miały mammografii lub  badanie kolejne  po 1 roku, jeśli są wskazania genetyczne lub inn

2021 r. w realizacji

Telefon do rejestracji: 18 441 51 20

 8  
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRAXIS" POZ ul.Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz w ramach projektu realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Program z zakresu zdrowia publicznego w ramach projektu pod nazwą: "Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu", którego celem jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych (ChNM), w szczególności udarów mózgu oraz przemijającego ataku niedokrwiennego u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) oraz wdrożenie i wypracowanie w systemie opieki zdrowotnej skoordynowanych rozwiązań zapobiegania ChNM.

2020 r.  zrealizowano, możliwa kontynuacja

 liczba miejsc ograniczona, w zależności od dofinansowania, tel. 18 443 09 10

 

 

 

 

9  

Realizator będzie wybrany w 2021 roku

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej pod nazwąProfilaktyka w chorobach tarczycy, wczesne rozpoznanie choroby gwarancją skutecznego leczenia, dla określonej grupy osób", w tym TSH i USG,

Planowane  w 2021 r.

szczegóły tel. 18-44-86-790

10  

Realizator będzie wybrany w 2021 roku

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia oraz ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikające z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych pod nazwą"Profilaktyka choroby raka piersi" w szczególności dla kobiet w wieku 35-50 i powyżej 70 roku życia.

Planowane  w 2021 r.

szczegóły tel. 18-44-86-790

11  

Realizator będzie wybrany w 2021 roku

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia pod nazwą: "Profilaktyczne badania zapobiegające nowotworom prostaty i miażdżycy dla mężczyzn oraz zapobiegające". 

 Planowane w 2021 r.  szczegóły tel. 18-44-86-790
 12   Realizator będzie wybrany w 2021 roku

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych oraz profilaktyka chorób i promocja zdrowia pod nazwą:  "Organizowane badań z zakresu profilaktyki cukrzycy" .

Planowane w 2021 r.

 szczegóły tel. 18-44-86-790

13  

Realizator będzie wybrany w 2021 roku

 

Zadanie z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą: "Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin" .

Planowane w 2021 r.

  szczegóły tel. 18-44-86-790

14  

Przychodnia TWOJE ZDROWIE S.A. ul. Żółkiewskiego 13,33-300 Nowy Sącz przy współpracy ze Szpitalem w Krynicy ul. Kraszewskiego 142

NIELIMITOWANE bezpłatne operacyjne leczenie zaćmy w ramach umowy z NFZ, na podstawie uprzedniej kwalifikacji przeprowadzonej przez specjalistę lekarza okulistę.

2021 r. w realizacji

NIELIMITOWANE, tel. 18 444 26 50 (lub 570112111 wewn.: 3- Nowy Sącz)

 
15 Realizator będzie wybrany w 2021 r. Profilaktyka chorób układu oddechowego Planowane w 2021 r. szczegóły tel. 18-44-86-790
16 Realizator będzie wybrany w 2021 r.
Profilaktyka chorób nowotworowych skóry Planowane w 2021 r.
szczegóły tel. 18-44-86-790