Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Profilaktyka, promocja zdrowia

 

Programy zdrowotne, profilaktyka, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

 

 

 

Lp.

 

Realizator

Tytuł programu zdrowotnego/zadania,

z zakresu zdrowia publicznego

Termin realizacji/ status
(planowany/w realizacji /zrealizowano)

Dostępność,kontakt w celu uzyskania informacji/zapisy-rejestracja

1

 

Program realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Realizator: Centrum Medyczne "Batorego" Sp zoo al.Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz

"Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce"

realizacja w terminie od 27 września do 29 listopada 2019 r. (lub do wyczerpania szczepionek)

liczba miejsc ograniczona

tel. 18 442 00 06 wewn.:2.

 2  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGMED" Sp. z o.o. ul. Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz

Akcja badań profilaktycznych pod nazwą "Miej serce dla Nowego Sącza-profilaktyka chorób układu sercowo naczyniowego" finansowana jest przez Miasto Nowy Sącz.

w realizacji w terminie 04-30 listopada 2019

 

zapisy od 04 listopada 2019, rejestracja od godz.: 10:00 liczba miejsc ograniczona tel. 18 443 78 94 (punkt pobrań przy ul.Lwowskiej 20, Nowy Sącz)

 3  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM" Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz

Program polityki zdrowotnej pod nazwą "Zdążyć przed grypą"-program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia. 

2019

w realizacji

Druga tura zapisów rozpocznie się od 21 listopada 2019 r.,
rejestracja telefoniczna 782 520 100 w godz.:12:00-13:00, osobiście pokój nr 113 w godz.:13:00-14:00, pokój szczepień nr 107 I piętro   

4  

NZOZ Praxis            ul. Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz

Informacja: w przychodni NZOZ PRAXIS realizowany jest Program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP. Program kierowany jest do osób pomiędzy 40-tym a 60-tym rokiem życia, palących lub  będących palaczami biernymi. W ramach programu istnieje możliwość wykonania bezpłatnej spirometrii.

2019               w realizacji

więcej informacji można uzyskać w rejestracji przychodni, tel.18 443 09 10, 440 08 00, www.nzoz-praxis.pl, info@nzoz-praxis.pl

5  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GASTRO-ENDOMED ul.Kochanowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz 

Informacja: NZOZ GASTRO-ENDOMED wykonuje bezpłatne badania kolonoskopii w znieczuleniu w ramach Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego, dla osób które w okresie ostatnich 10 lat nie były objęte badaniem, bez zaproszenia w ramach tzw. "programu oportunistycznego", pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikujących do Programu

od lipca 2019 do lipca 2021

więcej informacji można uzyskać http://pbp.org.pl/wojewodztwo/malopolskie, tel do przychodni pon-pt 18 547 67 57,604 208 102, adres www.nowaendoskopia.pl email:gastroendomed@op.pl

6  

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna "Ortomed" ul.Kochanowskiego 15,33-300 Nowy Sącz

Projekt pn."Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w Mieście Nowy Sącz" w ramach 9.Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2. 1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie Typ projektu:B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży. dziewczynki rocznik: 2007,2008,2009, i 2010, chłopcy rocznik:2005,2006 i 2007. Badania przesiewowe prowadzone są na terenie szkół, do których uczęszczają Państwa dzieci. Udział w projekcie bezpłatny.

2019 w realizacji od miesiąca września do lipca 2020 r.

więcej informacji można uzyskać w rejestracji przychodni tel.18 547 10 60, ortomedporadnia@gmail.com

7  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Remedium" Sp zoo

ul.Poniatowskiego 2,

33-300 Nowy Sącz

Program polityki zdrowotnej pod nazwą "Zdążyć przed osteoporozą-profilaktyka" Wczesne wykrycie osteoporozy i skierowanie pacjentów na leczenie,w populacji kobiet w wieku od 55 roku życia oraz mężczyzn w wieku od 60 roku życia.

2019 w realizacji

zapisy do 29 listopada 2019 r. lub do wyczerpania miejsc, od godz.:11:00 do 14:00 telefonicznie pod nr 782 520 100

 8  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGMED" Sp z o.o. ul.Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach edukacji i promocji zdrowia oraz profilaktyki onkologicznej pod nazwą "Profilaktyczne badanie poziomu witaminy D3 oraz edukacja w kierunku zapobiegania ryzyku wystąpienia nowotworów: okrężnicy,odbytnicy,płuc,piersi,żołądka,trzonu macicy,nerki,jajnika".

2019 w realizacji w terminie 04-30 listopada 2019 wykład otwarty 29 listopada 2019 godz.:12:00

 

zapisy od 04 listopada 2019 do wyczerpania miejsc, rejestracja od godz.: 10:00 telefonicznie pod nr 18 443 78 94

(punkt pobrań ul.Lwowska 68, Nowy Sącz)

 

 

9  

Konkurs unieważniony

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: "Przez żołądek do zdrowia-diagnostyka helicobacter",dla osób w wieku 18+

2019

konkurs unieważniony, brak ofert

 

10  

Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet ul.Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz we współpracy ze Specjalistycznymi gabinetami NZOZ Diagmed Sp z o.o., MEDYK w Nowym Sączu, CM Batorego w Nowym Sączu i Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Sączu

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej pod nazwą:"Profilaktyka w chorobach tarczycy, wczesne rozpoznanie choroby gwarancją skutecznego leczenia, dla określonej grupy osób", bez ograniczeń wiekowych, w szczególności dla kobiet w wieku prokreacyjnym 25+

2019 w realizacji

liczba miejsc ograniczona,tel. 509457937, zapisy 3 i 4 czerwca oraz 21 i 22 października 2019 

11  

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz we współpracy z Przychodnią OPTI-MED w Nowym Sączu

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia oraz ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikające z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych pod nazwą:            "Profilaktyka choroby raka piersi" w szczególności dla kobiet w wieku 35-50 i powyżej 70 roku życia.

 2019 w realizacji

liczba miejsc ograniczona,tel.606702993, zapisy w I połowie maja 2019

12  

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota ul.Narutowicza 2,33-300 Nowy Sącz przy współpracy z NZOZ Diagmed ul.Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia pod nazwą:"Profilaktyczne badania zapobiegające nowotworom prostaty i miażdżycy dla określonej grupy mężczyzn" w wieku 45+

 2019 zrealizowano

liczba miejsc ograniczona, tel. 883366647,07898148, zgłoszenia w miesiącu kwietniu 2019

13  

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu, ul.Pilotów 11, 33-300 Nowy Sącz przy współpracy z Przychodnią Specjalistyczną "Inter-Optica" S.C. w Nowym Sączu

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych oraz profilaktyka chorób i promocja zdrowia pod nazwą:" Organizowane badań z zakresu profilaktyki cukrzycy" w tym profilaktyczne badanie dna oka, ciśnienia śródgałkowego pod kątem retinopatii cukrzycowej, dla osób 60+  

2019 w realizacji

liczba miejsc ograniczona,tel. 514138570

zapisy kwiecień/maj 2019

14  

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA" Aleje Wolności 19, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą:"Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin" 

2019 w realizacji

liczba miejsc ograniczona, tel. 18 449 05 10

15  

Przychodnia TWOJE ZDROWIE S.A. ul. Żółkiewskiego 13,33-300 Nowy Sącz przy współpracy ze Szpitalem w Krynicy ul.Kraszewskiego 142

NIELIMITOWANE bezpłatne operacyjne leczenie zaćmy w ramach umowy z NFZ, na podstawie uprzedniej kwalifikacji przeprowadzonej przez specjalistę lekarza okulistę.

2019 w realizacji

NIELIMITOWANE, tel. 18 444 26 50 (lub 570112111 wewn.: 3- Nowy Sącz)

 16  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRAXIS" POZ ul.Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz w ramach projektu realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Program z zakresu zdrowia publicznego w ramach projektu pod nazwą:"Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu", którego celem jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych (ChNM), w szczególności udarów mózgu oraz przemijającego ataku niedokrwiennego u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) oraz wdrożenie i wypracowanie w systemie opieki zdrowotnej skoordynowanych rozwiązań zapobiegania ChNM.

2017-październik 2020 r. w realizacji

liczba miejsc ograniczona, w zależności od dofinansowania, tel. 18 443 09 10

17  

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans Vesna, Gnojnik nr 48, 32-864

Zadanie z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz edukacji zdrowotnej w ramach Ogólnopolskiego Programu "Proste Plecki" pod nazwą:"Badania przesiewowe w kierunku wykrycia wad postawy uczniów szkół podstawowych" w Nowym Sączu.

2018 zrealizowano, w roku 2019 w nie została złożona żadna oferta

liczba miejsc ograniczona tel.604 240 442

18  

Stowarzyszenie Terapeutów na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Autyzmem MODUS, ul.Graniczna 48, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą: "Specjalistyczne rehabilitacyjne zajęcia dla dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju"

2018 zrealizowano, w roku 2019 nie została złożona żadna oferta

liczba miejsc ograniczona tel.793 483 102