Piątek, 15 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Teresa, Jadwiga


Profilaktyka, promocja zdrowia

  

Programy zdrowotne, profilaktyka, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

 

Lp.

Realizator

Tytuł programu zdrowotnego/zadania z zakresu zdrowia publicznego

Termin realizacji/ status
(planowany w realizacji, zrealizowano)

Dostępność, kontakt w celu uzyskania informacji, zapisy-rejestracja

1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Remedium” Sp. z o. o.
ul. Poniatowskiego 2 w Nowym Sączu

 

Program polityki zdrowotnej pod nazwą "Zdążyć przed osteoporozą-profilaktyka" Wczesne wykrycie osteoporozy
i skierowanie pacjentów na leczenie w populacji kobiet w wieku od 55 roku życia oraz mężczyzn w wieku od 60 roku życia, którzy w ostatnich dwóch latach nie brali udziału w podobnym programie profilaktycznym.

Zrealizowano

Rejestracja zakończona.

2

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S. A

„Strefa na Zdrowie Polpharmy” Badania kardiologiczno -diabetologiczne:  profil lipidowy – trójglicerydy, cholesterol całkowity o frakcji cholesterolu zawierających odpowiednio LDL i HDL,  
badanie EKG,
ciśnienie tętnicze,
INR i czas PT - badanie wykrywające zaburzenia w krzepnięciu krwi,
hemoglobina glikowana - badanie pokazujące średni poziom cukru we krwi w okresie ostatnich 3 miesięcy

 

02.10.2021 r.
w Sali Ratuszowej, Rynek 1,
Nowy Sącz

Zrealizowano. Rejestracja zakończona.

 

 3

Ośrodek Zdrowia w Łukowicy Sp. z o.o.

 - szczepienia wykonywane w Ratuszu, Rynek 1, Nowy Sącz

Program polityki zdrowotnej: szczepienia przeciw grypie -

Bezpłatne szczepienia  dla osób od 60 r. ż do 74 r. ż.

Szczepienia odbędą się w Ratuszu- sala nr 15  w piątki, soboty i niedziele popołudniu

w indywidualnie ustalonych godzinach podczas rejestracji.

 

od 07.10.2021r.-  15.12.2021 r.

Rejestracja od dnia 07.10.2021 r. telefoniczna:

518-452-372, 798-002-465, (18) 333-50-15 

rejestracja w godz. 10.00-18.00 od pon. do czw.  oraz w godz. 10.00-14.00 w piątki

lub 

e-mail: nzozlukowica@interia.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń - do wyczerpania limitu szczepień.

4

NZOZ Praxis           
ul. Św.Heleny 30B,
33-300 Nowy Sącz

Program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP

W ramach programu istnieje możliwość wykonania bezpłatnej spirometrii oraz uzyskania poradnictwa antytytoniowego.

Program kierowany jest do osób mających więcej niż 18 lat, które palą papierosy lub inne wyroby tytoniowe oraz zwłaszcza do osób w wieku między 40 a 65 lat, które nie miały wcześniej w ramach programu profilaktyki POChP wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy oraz nie zdiagnozowano u tych osób wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

2021 r.
w realizacji

więcej informacji można uzyskać w rejestracji przychodni, tel.18 443 09 10, 440 08 00, www.nzoz-praxis.pl, info@nzoz-praxis.pl

5

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GASTRO-ENDOMED ul.Kochanowskiego 2,
33-300 Nowy Sącz 

Informacja: NZOZ GASTRO-ENDOMED wykonuje bezpłatne badania kolonoskopii w znieczuleniu w ramach Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego, dla osób które w okresie ostatnich 10 lat nie były objęte badaniem, bez zaproszenia w ramach tzw. "programu oportunistycznego", pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikujących do Programu

 2021 r.
w realizacji

więcej informacji można uzyskać http://pbp.org.pl/wojewodztwo/malopolskie, tel. do przychodni pon -pt 18 547 67 57,604 208 102, adres www.nowaendoskopia.pl email:gastroendomed@op.pl

6

MEDIKOR III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIA MAMMOGRAFII ul. Długosza 45,
33-300 Nowy Sącz
 

Profilaktyka raka piersi, bezpłatne badanie mammograficzne dla osób w wieku 50-69, które w ostatnich 2 katach nie miały mammografii lub badanie kolejne po 1 roku, jeśli są wskazania genetyczne lub inne

2021 r.
w realizacji

Telefon do rejestracji: 18 443 72 52 

7

 "OPTI-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ ul.29 Listopada 14 d, 33-300 Nowy Sącz

Profilaktyka raka piersi, bezpłatne badanie mammograficzne dla osób w wieku 50-69, które w ostatnich 2 katach nie miały mammografii lub  badanie kolejne po 1 roku, jeśli są wskazania genetyczne lub inne

2021 r.
w realizacji

Telefon do rejestracji: 18 441 51 20

 8
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRAXIS" POZ ul.Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz w ramach projektu realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 

Program z zakresu zdrowia publicznego w ramach projektu pod nazwą:"Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu", którego celem jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych (ChNM), w szczególności udarów mózgu oraz przemijającego ataku niedokrwiennego u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) oraz wdrożenie i wypracowanie w systemie opieki zdrowotnej skoordynowanych rozwiązań zapobiegania ChNM.

2020 r.  zrealizowano, możliwa kontynuacja

 liczba miejsc ograniczona, w zależności od dofinansowania, tel. 18 443 09 10

9

Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet,
ul. Podgórska 31 a, Nowy Sącz,

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej pod nazwą: Profilaktyka w chorobach tarczycy, wczesne rozpoznanie choroby gwarancją skutecznego leczenia, dla określonej grupy osób", w tym TSH i USG,

Termin realizacji:26.04. do 30.11.2021 r.

Rejestracja od dnia  07.06.2021 r. w godz. 16.00 do 18.00 pod nr telefonu:
606 702 993, 504 223 191

10

Stowarzyszenie Kobiet Do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 30/5, Nowy Sącz,

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia oraz ograniczanie nierówności
w zdrowiu wynikające z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych pod nazwą: "Profilaktyka choroby raka piersi" w szczególności dla kobiet w wieku 35-50 i powyżej 70 roku życia

Termin realizacji:15.03 do 30.11.2021 r.

szczegóły tel. 606 702 993

11

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota, ul. Narutowicza 2, Nowy Sącz

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia pod nazwą: "Profilaktyczne badania zapobiegające nowotworom prostaty i miażdżycy dla mężczyzn oraz badania  zapobiegające nowotworom jajnika".   Badania dla kobiet od 40 roku życia  oraz mężczyzn od 45 roku życia.

 Termin realizacji  od 04.05.2021 r. do 30.07.2021 r Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz.  15.00 do 18.00. tel. 600 10 10 45
12 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu, ul. Pilotów 11, Nowy Sącz
 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych oraz profilaktyka chorób i promocja zdrowia pod nazwą: "Organizowane badań
z zakresu profilaktyki cukrzycy"
 .

Termin realizacji: od 15.03. do 30.11. 2021 r.

 szczegóły tel. 514 138 570

13

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „ MADA” , Al. Wolności 19, Nowy Sącz

 

Zadanie z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą: "Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin" .

Termin realizacji: 15.03 do 30.11.2021 r.

  szczegóły tel. 18 449 05 10

14

 

 

 

 

 

15

Przychodnia TWOJE ZDROWIE S.A. ul. Żółkiewskiego 13,33-300 Nowy Sącz przy współpracy ze Szpitalem w Krynicy
ul. Kraszewskiego 142

 

OSTEODEX Centrum Medycznym w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej 30 (nowa siedziba)

NIELIMITOWANE bezpłatne operacyjne leczenie zaćmy
w ramach umowy z NFZ
, na podstawie uprzedniej kwalifikacji przeprowadzonej przez specjalistę lekarza okulistę.

 

NIELIMITOWANE bezpłatne zabiegi usunięcia zaćmy
w ramach współpracy z NFZ dla pacjentów z Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego
i okolic

2021 r.
w realizacji

 

 

2021 r.
w realizacji

tel. 18 444 26 50 (lub 570 112 111 wew.: 3- Nowy Sącz)

 

tel. (18) 547 51 62, tel. 606 829 033

16

Stowarzyszenie Sądeckie Kobiet,

ul. Podgórska 31a, Nowy Sącz

Profilaktyka chorób układu oddechowego - spirometria dla kobiet i mężczyzn od 40 roku życia Termin realizacji:
od 01.04 do 30.11. 2021 r.
Zapisy na badania od dnia 07.06.2021 r.
w godz. 16.00 do 18.00 pod nr tel.  606 702 993,
504 223 191
17

NZOZ "UROMED" S.C

ul. J. Kochanowskiego 4

Nowy Sącz

Profilaktyka chorób nowotworowych skóry 

badanie wideodermatoskopem do 3 znamion , dla osób w wieku od 18 do 65 lat, które w ostatnich 12 m-cach nie miały takiego badania finansowanego ze środków publicznych oraz zakwalifikowane przez Realizatora u  których wystąpi czynnik ryzyka nowotworu skóry  ( na podstawie ankiety)

Limit badań ograniczony.

Realizacja badań  od 06.07.2021 do 30.11.2021 r.

Zapisy  na badania zakończone.

 tel. 513 539 755  lub   733 784 806,

18 547 30 48

w godz. 8-13.00 od poniedziałku do piątku

18

Ośrodek Środowiskowej
Opieki Psychologicznej Psychoterapeutycznej
ul. Narutowicza 2,
33-300 Nowy Sącz

Bezpłatna (w ramach umowy z NFZ) pomoc psychoterapeuty, Psychologa klinicznego, Psychologa, Terapeuty środowiskowego dla dzieci młodzieży pomoc m.in. w kłopotach z agresją, złością lub skrajną nieśmiałością, trudnościach szkolnych i przedszkolnych, kłopotach z koncentracją uwagi, zaburzeniami snu, trudnościach związanych z sytuacją rodzinną, problemem z niskim  poczuciem własnej wartości, zaburzeniami związanymi z odżywianiem, problemy z nadpobudliwością psychoruchową. W realizacji rok 2021-2022 Szczegóły
tel. 18-442-22-11, 510 113 087
19 Szpital MEDIKOR,
ul. Rzemieślnicza 5,
33-300 Nowy Sącz
Program Koordynowanej Opieki nad kobietą w Ciąży (KOC)
Wymagane jest złożenie w szpitalu deklaracji przystąpienia do programu. Deklaracja umożliwia prowadzenie ciąży (bezpłatnie - w ramach NFZ) oraz poród w szpitalu Medikor (bezpłatnie).
W ramach programu kobieta może otrzymać specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, opiekę przedporodową i poporodową opiekę położnej, poród - a w przypadku wskazań medycznych -  także niezbędne hospitalizacje.
W realizacji rok 2021 Tel.: 883-024-444
(18)477-88-57
20 Intercard
Sp. z. o. o.
Zespół Poradni Specjalistycznych  
w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 68
UPRZEDŹ CHOROBĘ
sprawdź zdrowie swojego serca

 

Pilotażowy program bezpłatnych badań telemetrycznych marzec – czerwiec 2021 r. Program dla osób w wieku minimum 40 lat, dla osób żyjących w stresie, szczególnie dla osób, które nie są pod stałą  opieką kardiologiczną.
W ramach programu oferowane są:
badania analityczne - poziom cukru, cholesterolu, obliczenie wskaźnika BMI, udostępnienie dla uczestników sprzętu diagnostycznego do pomiaru ciśnienia oraz tętna, monitoring wyników w aplikacji, konsultacja kardiologiczna, w przypadku wskazań: badanie EKG lub  ECHO serca, edukacja i zalecenia
Zrealizowano rok 2021 marzec-czerwiec Zapisy były prowadzone
pod numerem telefonu: 
600 217 399
lub w Zespole Poradni Specjalistycznych
w Nowym Sączu
przy ul. Kilińskiego 68
 
21 1. "CENTERMED"
Sp. z o.o.
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

 ul. Węgierska 188,
Nowy Sącz
Telefon do rejestracji:
18 44-29- 099
Telefon: 801 402 404

2.DIAGNOSTYKA
Sp. z o.o.
Punkt Pobrań Nowy Sącz, Ul. Śniadeckich 8
Telefon: 799 399 361

3.DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.
Punkt Pobrań Nowy Sącz , Ul. Broniewskiego 3
Telefon: 799 399 361

4. DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.
Punkt Pobrań Nowy Sącz,
ul. Nawojowska 3,
Telefon: 799 399 361

 

5. INTERCARD Sp. z o.o.
Poradnia Kardiologiczna ul. Jana Kilińskiego 68, Nowy Sącz
Telefon: 185 473 040

6. ALAB LABORATORIA Sp. z o.o.
Punkt pobrań materiału do badań
ul. Jana Długosza 32a, Nowy Sącz
Telefon: 223 496 060

 

 

Program rządowy

 

"Profilaktyka 40 Plus"

Bezpłatne badania takie jak:

- morfologia krwi
obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
- stężenie cholesterolu całkowitego lub kontrolny profil lipidowy
_- stężenie glukozy
_- ocena funkcji wątroby

(AIAT, AspAT, GGTP)
- kreatynina
- badanie ogólne moczu
- kwas moczowy
- krew utajoną w kale

- pomiar ciśnienia tętniczego
- pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie i obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
- ocena miarowości rytmu serca

- PSA (badanie w kierunku raka prostaty dla męźczyzn)

 W realizacji

 

 

od 01.07.2021

do 31.12.2021r
Zapisy przez Internetowe Konto Pacjenta - konieczność wypełnienia ankiety lub

 

zapisy telefoniczne przez Domową Opiekę Medyczną

tel.(22) 735 39 53

.

 
22 ALAB LABORATORIA Sp. z o.o.
Punkt pobrań materiału do badań
ul. Jana Długosza 32a,
ul. Długosza 9
Nowy Sącz
Bezpłatne badanie z krwi sprawdzające zakażenie wirusem HCV. Wirus prowadzi do zapalenia wątroby, a nieleczone zakażenie może powodować marskość wątroby
i rozwój raka.
W realizacji do 31.12.2021 r. Telefon do labolatorium ALAB: 223 496 060

 

Informacje bezpośrednio w placówce ( badanie bez skierowania). Dodatkowe informacje u koordynatora akcji badań P. Joanny Senger
518 906 223

 
23  NZOZ "Diagmed" Sp. z o. o.

ul. Lwowska 20

Nowy Sącz

 Bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV do Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Nowym Sączu  W realizacji w 2021 r.  tel. Laboratorium Analityczne:
18/443-78-94

godz. pobrań testów i wydawania wyników środa 16.00 do 19.00