Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Profilaktyka, promocja zdrowia

  

Programy zdrowotne, profilaktyka, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

 

Lp.  Realizator   Tytuł programu zdrowotnego/zadania z zakresu zdrowia publicznego Termin realizacji/ status:
- planowany,
- w realizacji,
- zrealizowano
Dostępność, kontakt w celu uzyskania informacji, zapisy-rejestracja
1

Mobilny punkt szczepień przeciw grypie 

Ośrodek.Zdrowia w Łukowicy 

wykonuje.szczepienia..w..sali udostępnionej w siedzibie Ratusza 

Szczepienia przeciw grypie  dla osób dorosłych

od 02.01.2022 r. w niedzielę w godz. 9.00 do 12.00 do wyczerpania limitu szczepionek 

w sali  reprezentacyjnej  sądeckiego Ratusza, 

Rynek 1

Nowy Sącz

nie wymagana jest wcześniejsza rejestracja, wystarczy przyjść na szczepienie z dokumentem tożsamości,

 

tel.18- 333-50-15

 

2

Mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19 

Ośrodek Zdrowia w Łukowicy

wykonuje szczepienia....

w sali udostępnionej w siedzibie Ratusza

Szczepienia przeciw
Covid -19

w niedzielę w godz. 9.00 do 12.00 w dniach:
24.04.2022 r. , 29.05.2022 r. 
26.06.2022 r.  
 

w sali reprezentacyjnej sądeckiego Ratusza,

Rynek 1

Nowy Sącz

nie...wymagana jest wcześniejsza rejestracja, wystarczy przyjść na szczepienie z dokumentem tożsamości,

w przypadku szczepień dzieci p. Covid wymagana jest kwalifikacja lekarska. Dyżur lekarza w niedzielę o godz. 16.00.  Dostępność lekarza w innych godzinach , należy wcześniej przed dniem szczepienia  sprawdzić pod nr 

tel.18- 333-50-15

Lp.

Realizator

Tytuł programu zdrowotnego/zadania z zakresu zdrowia publicznego

Termin realizacji/ status
(planowany w realizacji, zrealizowano)

Dostępność, kontakt w celu uzyskania informacji, zapisy-rejestracja

3

LUX MED Sp. z .o.o.

Centrum Medyczne  Lux -Med

ul. Poniatowskiego 2

Nowy Sącz

Program polityki zdrowotnej pod nazwą "Zdążyć przed osteoporozą-profilaktyka" Wczesne wykrycie osteoporozy
i skierowanie pacjentów na leczenie w populacji kobiet w wieku od 55 roku życia oraz mężczyzn w wieku od 60 roku życia, którzy w ostatnich dwóch latach nie brali udziału w podobnym programie profilaktycznym.

04.04.2022 r. do 30.07.2022 r.

Zapisy od 07.04.2022 r.


w godz. 10.00 do 13.00

telefonicznie nr tel.  721- 600- 313

lub w siedzibie przychodni Centrum Medyczne Lux -Med, ul. Poniatowskiego 2

 

4

Planowane ogłoszenie konkursu na wybór realizatora zadania

 "Miej serce dla Nowego Sącza..." badania z zakresu kardiologii, badanie poziomu witaminy D3 

Planowane w 2022 r. 18-44-86-790
 5 Planowane ogłoszenie konkursu na wybór realizatora zadania

 Program polityki zdrowotnej
"Zdążyć przed grypą"

Planowane w 2022 r. 

18-44-86-790

6

NZOZ Praxis
ul. Św.Heleny 30B,
33-300 Nowy Sącz

Program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP

W ramach programu istnieje możliwość wykonania bezpłatnej spirometrii oraz uzyskania poradnictwa antytytoniowego.

Program kierowany jest do osób mających więcej niż 18 lat, które palą papierosy lub inne wyroby tytoniowe oraz zwłaszcza do osób w wieku między 40 a 65 lat, które nie miały wcześniej w ramach programu profilaktyki POChP wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy oraz nie zdiagnozowano u tych osób wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

W realizacji w 2022 r.

więcej informacji można uzyskać w rejestracji przychodni, tel.18 443 09 10, 440 08 00, www.nzoz-praxis.pl, info@nzoz-praxis.pl

7

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GASTRO-ENDOMED ul.Kochanowskiego 2,
33-300 Nowy Sącz

Informacja: NZOZ GASTRO-ENDOMED wykonuje bezpłatne badania kolonoskopii w znieczuleniu w ramach Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego, dla osób które w okresie ostatnich 10 lat nie były objęte badaniem, bez zaproszenia w ramach tzw. "programu oportunistycznego", pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikujących do Programu

możliwa kontynuacja

od marca 2022 - szczegóły w przychodni

więcej informacji można uzyskać http://pbp.org.pl/wojewodztwo/malopolskie, tel. do przychodni pon -pt 18 547 67 57,604 208 102, adres www.nowaendoskopia.pl email:gastroendomed@op.pl

8

MEDIKOR III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIA MAMMOGRAFII ul. Długosza 45,
33-300 Nowy Sącz
 

Profilaktyka raka piersi, bezpłatne badanie mammograficzne dla osób w wieku 50-69, które w ostatnich 2 katach nie miały mammografii lub badanie kolejne po 1 roku, jeśli są wskazania genetyczne lub inne

kontynuacja w 2022 r.

Telefon do rejestracji: 18 443 72 52 

9

 "OPTI-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ ul.29 Listopada 14 d, 33-300 Nowy Sącz

Profilaktyka raka piersi, bezpłatne badanie mammograficzne dla osób w wieku 50-69, które w ostatnich 2 katach nie miały mammografii lub badanie kolejne po 1 roku, jeśli są wskazania genetyczne lub inne

kontynuacja w 2022 r.

Telefon do rejestracji: 18 441 51 20

 10

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRAXIS" POZ ul.Św.Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz w ramach projektu realizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Program z zakresu zdrowia publicznego w ramach projektu pod nazwą:"Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu", którego celem jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych (ChNM), w szczególności udarów mózgu oraz przemijającego ataku niedokrwiennego u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) oraz wdrożenie i wypracowanie w systemie opieki zdrowotnej skoordynowanych rozwiązań zapobiegania ChNM.

 możliwa kontynuacja w 2022 r.

 liczba miejsc ograniczona, w zależności od dofinansowania, tel. 18 443 09 10

11.

Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet

ul. Podgórska 31 a

Nowy Sącz

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej pod nazwą: Profilaktyka w chorobach tarczycy, wczesne rozpoznanie choroby gwarancją skutecznego leczenia, dla określonej grupy osób", w tym TSH i USG,

 28.04.2022 r. do 30.11.2022

Zapisy w godzinach od 16.00 do 18.00 pod nr tel.  606 702 993, 509 457 937, 

do wyczerpania limitu miejsc

 

12.

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi

Europa Donna

w Nowym Sączu

ul. Klasztorna 30/5

Nowy Sącz

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia oraz ograniczanie nierówności
w zdrowiu wynikające z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych pod nazwą: "Profilaktyka choroby raka piersi" w szczególności dla kobiet w wieku 35-50 i powyżej 70 roku życia

18.03.2022 do 30.11.2022 r.

Szczegóły 606 702 993

13.

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota

ul. Narutowicza 2

33-300 Nowy Sącz

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia pod nazwą: "Profilaktyczne badania zapobiegające nowotworom  jajnika".   Badania dla kobiet od 40 roku życia.

01.06.2022 r. do 30.09.2022 

Szczegóły 18- 44-86-790

14.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu

ul. Pilotów 11

Nowy Sącz

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności osób starszych oraz profilaktyka chorób i promocja zdrowia pod nazwą: "Organizowane badań
z zakresu profilaktyki cukrzycy"
 .

21.03.2022 r. do 30.11.2022 

 

Szczegóły 514 138 570

 

15.

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „ MADA” , Al. Wolności 19, Nowy Sącz

 Zadanie z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa pod nazwą: "Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin" .

21.03.2022 do 30.11 2022 r.

 

Zapisy (18) 449 05 10, kom. 664 313 069 oraz bezpośrednio w biurze Fundacji (Nowy Sącz Al. Wolności 19).

 

16.

 

 

 

 

 

17.

Przychodnia TWOJE ZDROWIE S.A. ul. Żółkiewskiego 13,33-300 Nowy Sącz przy współpracy ze Szpitalem w Krynicy
ul. Kraszewskiego 142

 

OSTEODEX Centrum Medycznym w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej 30 (nowa siedziba)

NIELIMITOWANE bezpłatne operacyjne leczenie zaćmy
w ramach umowy z NFZ
, na podstawie uprzedniej kwalifikacji przeprowadzonej przez specjalistę lekarza okulistę.

NIELIMITOWANE bezpłatne zabiegi usunięcia zaćmy
w ramach współpracy z NFZ dla pacjentów z Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego
i okolic

2022 r.
w realizacji

 

 

2022 r.
w realizacji

tel. 18 444 26 50 (lub 570 112 111 wew.: 3- Nowy Sącz)

 

tel. (18) 547 51 62, tel. 606 829 033

18.

Gabinet Fizjoterapii Magdalena Twardowska, ul. Nawojowska 320 F, Nowy Sącz

Profilaktyka chorób układu oddechowego 

od 01.04.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

w realizacji

 

Zapisy telefonicznie pon. -pt.  w godz. 11.00 do 19.00

nr tel.  : 608 676 178

19.

NZOZ "UROMED" S.C
ul. J. Kochanowskiego 4

33-300 Nowy Sącz

Profilaktyka chorób nowotworowych skóry 

badanie wideodermatoskopem do 3 znamion , dla osób w wieku od 18 do 65 lat, które w ostatnich 12 m-cach nie miały takiego badania finansowanego ze środków publicznych oraz zakwalifikowane przez Realizatora u  których wystąpi czynnik ryzyka nowotworu skóry  ( na podstawie ankiety)

Limit badań ograniczony.

22.03. 2022 r. do 30.11.2022 r.

Rejestracja na badania bezpłatne od dnia 22.03.2022 r. od godz. 9.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku  telefonicznie pod nr tel.  785 394 844 lub
w siedzibie przychodni w dni i godziny wyżej wskazane.

20.

Ośrodek Środowiskowej
Opieki Psychologicznej Psychoterapeutycznej
ul. Narutowicza 2,
33-300 Nowy Sącz

Bezpłatna (w ramach umowy z NFZ) pomoc psychoterapeuty, Psychologa klinicznego, Psychologa, Terapeuty środowiskowego dla dzieci młodzieży pomoc m.in. w kłopotach z agresją, złością lub skrajną nieśmiałością, trudnościach szkolnych i przedszkolnych, kłopotach z koncentracją uwagi, zaburzeniami snu, trudnościach związanych z sytuacją rodzinną, problemem z niskim  poczuciem własnej wartości, zaburzeniami związanymi z odżywianiem, problemy z nadpobudliwością psychoruchową. W realizacji 2022 Szczegóły
tel. 18-442-22-11, 510 113 087
21. Szpital MEDIKOR,
ul. Rzemieślnicza 5,
33-300 Nowy Sącz
Program Koordynowanej Opieki nad kobietą w Ciąży (KOC)
Wymagane jest złożenie w szpitalu deklaracji przystąpienia do programu. Deklaracja umożliwia prowadzenie ciąży (bezpłatnie - w ramach NFZ) oraz poród w szpitalu Medikor (bezpłatnie).
W ramach programu kobieta może otrzymać specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, opiekę przedporodową i poporodową opiekę położnej, poród - a w przypadku wskazań medycznych -  także niezbędne hospitalizacje.
w realizacji
w 2022 r.
Tel.: 883-024-444
(18) 477-88-57
22 Intercard
Sp. z. o. o.
Zespół Poradni Specjalistycznych  
w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 68

UPRZEDŹ CHOROBĘ
sprawdź zdrowie swojego serca

Pilotażowy program bezpłatnych badań telemetrycznych marzec – czerwiec 2021 r. Program dla osób w wieku minimum 40 lat, dla osób żyjących w stresie, szczególnie dla osób, które nie są pod stałą  opieką kardiologiczną.
W ramach programu oferowane są:
badania analityczne - poziom cukru, cholesterolu, obliczenie wskaźnika BMI, udostępnienie dla uczestników sprzętu diagnostycznego do pomiaru ciśnienia oraz tętna, monitoring wyników w aplikacji, konsultacja kardiologiczna, w przypadku wskazań: badanie EKG lub  ECHO serca, edukacja i zalecenia

Zrealizowano rok 2021 marzec-czerwiec

Zakończono.

Zapisy były prowadzone
pod numerem telefonu: 
600 217 399
lub w Zespole Poradni Specjalistycznych
w Nowym Sączu
przy ul. Kilińskiego 68

23 1. "CENTERMED"
Sp. z o.o.
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

 ul. Węgierska 188,
Nowy Sącz
Telefon do rejestracji:
18 44-29- 099
Telefon: 801 402 404

2.DIAGNOSTYKA
Sp. z o.o.
Punkt Pobrań Nowy Sącz, Ul. Śniadeckich 8
Telefon: 799 399 361

3.DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.
Punkt Pobrań Nowy Sącz , Ul. Broniewskiego 3
Telefon: 799 399 361

4. DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.
Punkt Pobrań Nowy Sącz,
ul. Nawojowska 3,
Telefon: 799 399 361

5. INTERCARD Sp. z o.o.
Poradnia Kardiologiczna ul. Jana Kilińskiego 68, Nowy Sącz
Telefon: 185 473 040

6. ALAB LABORATORIA Sp. z o.o.
Punkt pobrań materiału do badań
ul. Jana Długosza 32a, Nowy Sącz
Telefon: 223 496 060

Program rządowy

"Profilaktyka 40 Plus"

Bezpłatne badania takie jak:

- morfologia krwi
obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
- stężenie cholesterolu całkowitego lub kontrolny profil lipidowy
- stężenie glukozy
- ocena funkcji wątroby

(AIAT, AspAT, GGTP)
- kreatynina
- badanie ogólne moczu
- kwas moczowy
- krew utajoną w kale

- pomiar ciśnienia tętniczego
- pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie i obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
- ocena miarowości rytmu serca

- PSA (badanie w kierunku raka prostaty dla mężczyzn)

W realizacji
do 30.06.2022 r.
Zapisy przez Internetowe Konto Pacjenta - konieczność wypełnienia ankiety lub             zapisy telefoniczne przez Domową Opiekę Medyczną

tel.(22) 735 39 53

24. ALAB LABORATORIA Sp. z o.o.
Punkt pobrań materiału do badań
ul. Jana Długosza 32a,
ul. Długosza 9
Nowy Sącz
Bezpłatne badanie z krwi sprawdzające zakażenie wirusem HCV. Wirus prowadzi do zapalenia wątroby, a nieleczone zakażenie może powodować marskość wątroby
i rozwój raka.
możliwa kontynuacja w 2022 r.  Telefon do laboratorium ALAB: 223 496 060

Informacje bezpośrednio w placówce ( badanie bez skierowania). Dodatkowe informacje u koordynatora akcji badań P. Joanny Senger
518 906 223

25.  NZOZ "Diagmed" Sp. z o. o.

ul. Lwowska 20

Nowy Sącz

 Bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV do Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Nowym Sączu możliwa kontynuacja  w 2022 r.  tel. Laboratorium Analityczne:
18/443-78-94

godz. pobrań testów i wydawania wyników środa 16.00 do 19.00

 

 

26. Planowane
ogłoszenie konkursu na wybór realizatora zadania
Zabiegi  rehabilitacyjne dla Seniorów -  pakiet..usług   planowane do realizacji w 2022 r.  tel.18-44-86 790
27.  Fundacja IWO - Doradztwo Obywatelskie
33-300 Nowy Sącz
ul. Nawojowska 17 A
 
Projekt " Razem przeciwko przemocy" Głównie wsparcie dla Kobiet doświadczających przemocy. Poradnictwo prawne i psychologiczne.

W realizacji 2022 r.

konsultacje pod nr tel. 731 994 625