Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


English 

Zainwestuj w Nowym Sączu 

 

Położenie

Odległości do wybranych miast

Drogi

Kolej

Transport lotniczy

Profil gospodarczy

Miejsce na sukces

Miasto silnych marek

Miasto wiedzy

Największe inwestycje w mieście

Planowane i realizowane inwestycje lokalne / ponadlokalne

Nowy Sącz po godzinach

Najważniejsze wydarzenia kulturalne i biznesowe

Nowy Sącz wspiera inwestorów

 

 

 

Położenie

Nowy Sącz jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, stolicą powiatu nowosądeckiego, który sąsiaduje z sześcioma powiatami województwa małopolskiego: nowotarskim, limanowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim oraz gorlickim, a od strony południowej ze Słowacją.

 

Odległości do wybranych miast

 

 

 

 

Drogi

 

Nowy Sącz jest miastem tranzytowym na trasie Kraków – Koszyce – Budapeszt (z Nowego Sącza droga krajowa nr 87 prowadząca do przejścia granicznego w Mnišku n/Popradem).

 

 

 

Kolej

 

 

 

Transport lotniczy

 

 

 

Profil gospodarczy

 

Nowy Sącz to trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto w województwie małopolskim. Główny ośrodek miejski, administracyjny, kulturalny, edukacyjny i gospodarczy subregionu sądeckiego. Dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego, a także powiatów limanowskiego i gorlickiego, jest centrum usług publicznych z zakresu administracji samorządowej, rządowej, sądowniczej, skarbowej, jak również oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sportu. Jest głównym ośrodkiem zatrudnienia oraz przedsiębiorczości.
Nowy Sącz należy do grupy miast nieposiadających wyraźnej specjalizacji gałęziowej. Posiada natomiast wyraźnie zarysowane funkcje handlowe oraz równie dobrze rozwinięte usługi nierynkowe, głównie w zakresie administracji oraz ochrony zdrowia. Stosunkowo duże znaczenie ma sektor transportowy, a także budownictwo i przemysł przetwórczy.

Turystyka dla Nowego Sącza nie jest główną gałęzią rozwoju, jednak miasto jest atrakcyjnym punktem na szlaku turystycznych wędrówek osób przyjeżdżających na wypoczynek do okolicznych gmin uzdrowiskowych (Piwniczna-Zdrój, Żegiestów, Muszyna, Krynica-Zdrój, Szczawnica). Zaletą miasta jest również bliskość ośrodków narciarskich (Piwniczna-Zdrój, Rytro, Wierchomla, Krynica-Zdrój).
Miasto posiada długofalową strategię rozwoju Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020+.
 

Miejsce na sukces
 

Współczynnik przedsiębiorczości mieszkańców za 2020 rok, analizowany jako liczba firm przypadająca na 1000 osób, dla Nowego Sącza wynosił 126 i był wyższy niż w województwie małopolskim.

Nowy Sącz z ilością 182 miał największą po Krakowie (468 podmiotów) koncentracją podmiotów gospodarki narodowej w województwie małopolskim, wyrażającą się w ich liczbie na 1 km². Dla porównania w Tarnowie było ich 170.

Władze miasta poprzez swoje działania starają się stwarzać odpowiednie warunki i klimat do prowadzenia działalności gospodarczej w Nowym Sączu.
Nowy Sącz znajduje się w czołówce miast  przyjaznych  przedsiębiorcom, czego dowodem są wysokie pozycje w niezależnych rankingach, m.in. 9. miejsce w rankingu miast atrakcyjnych dla biznesu, w kategorii miast od 50 do 150 tys. mieszkańców, opublikowanym przez miesięcznik „Forbes” w 2015 r. czy też maksymalna liczba punktów za wspieranie przedsiębiorczości i promocję zatrudnienia w „Rankingu samorządów Rzeczpospolitej 2015”.

W raporcie „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017”, który powstał na zamówienie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Nowy Sącz otrzymał złotą gwiazdę zarówno w kategorii miast na prawach powiatu jak i gmin miejskich. Złota gwiazda to najwyższe wyróżnienie, które oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych w danym powiecie lub gminie.

To tutaj liczba milionerów znacznie przekracza średnią krajową. W Nowym Sączu mieszka ich ponad stu, w tym dwóch milionerów notowanych na listach najbogatszych Polaków (Ranking "Wprost" 100 najbogatszych Polaków 2021:  Andrzej Wiśniowski / WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. – 28. miejsce, Ryszard Florek / FAKRO – 80. miejsce).

To właśnie w Nowym Sączu od kilku lat inwestuje dwóch polskich miliarderów (Ranking "Wprost" 100 najbogatszych Polaków 2021: Zbigniew Jakubas / Grupa NEWAG – 12. miejsce, Tomasz Domogała / Grupa Famur – Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG – 44. miejsce). Właściciel marki WIŚNIOWSKI jest finalistą międzynarodowego konkursu EY World Entrepreneur of the Year 2014. Znalazł się również w Galerii Sław światowej przedsiębiorczości.
 

Nowosądeckie firmy NEWAG oraz WIŚNIOWSKI w innych rankingach tygodnika „WPROST”:

200 NAJWIĘKSZYCH POLSKICH FIRM 2021

NEWAG – 101. miejsce
WIŚNIOWSKI - 200. miejsce – DEBIUT

POLSCY AMBASADORZY 2021: Ranking 100 Największych Polskich Eksporterów
WIŚNIOWSKI – 60. miejsce
NEWAG – 96. miejsce

POLSKIE GEPARDY: Ranking 50 najszybciej rozwijających się firm
NEWAG – 10. miejsce
 

W 2012 r. miasto  przyjęło Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości wskazujący priorytety i instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Od kilku lat działa Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów  Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza, będąca ciałem opiniodawczo–doradczym w zakresie prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego Sądecczyzny.

Miasto prowadzi również działania na rzecz popularyzacji wiedzy ekonomicznej, promocji lokalnych zasobów i wyróżników Sądecczyzny w obszarze przedsiębiorczości oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, czego efektem są wykłady z wiedzy ekonomicznej, moduły ćwiczeniowe oraz warsztaty z przedsiębiorcami na przykład w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości czy projektu pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”.

Gospodarka Nowego Sącza posiada również rozbudowaną sieć instytucji otoczenia biznesu, która zapewnia szybszy przepływ informacji, lepszą obsługę firm oraz dostęp do wysokiej jakości usług. Dzięki temu przedsiębiorstwa stają się konkurencyjne i mogą się rozwijać.

W konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości 2016”, organizowanym przez Komisję Europejską, Małopolska została najbardziej przedsiębiorczym regionem Europy, przedstawiając najbardziej przyszłościową wizję rozwoju przedsiębiorczości w Europie.

Korzyści, jakie płyną z inwestowania w Małopolsce ukazuje publikacja przygotowana przez Centrum Business in Małopolska. Kierowana jest ona głównie do inwestorów zagranicznych, jednakże także przedsiębiorcy krajowi znajdą w niej przydatne informacje, dotyczące zarówno samego regionu, jak i prowadzenia działalności gospodarczej.

 
    DOING BUSINESS IN MAŁOPOLSKA Przewodnik dla inwestorów 

 

Miasto silnych marek

Szczegółowe informacje

 

 

Miasto wiedzy

 

Nowy Sącz oferuje dostęp do wykształconej kadry pracowników, którzy stanowią trzon lokalnych firm. Dysponuje potencjałem naukowym działających uczelni wyższych. Na terenie Nowego Sącza działają 2 szkoły wyższe kształcące 5,3 tys. studentów.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 

Będąca „dzieckiem” sądeckich samorządowców uczelnia dzieli się na 6 instytutów: Ekonomiczny, Języków Obcych, Techniczny, Kultury Fizycznej, Pedagogiczny oraz Zdrowia.

Siedzibą Instytutu Technicznego jest nowoczesny obiekt, w którym studenci mogą korzystać z multimedialnych sal wykładowych, nowoczesnych pracowni komputerowych i specjalistycznych laboratoriów. Instytut aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a w szczególności ze środowiskiem przemysłowym. Partnerami przemysłowymi są m.in. tacy potentaci jak:  FCA Fiat Chrysler Automobiles, Fakro Sp. z o.o., Newag S.A., Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A., Vitberg, Eltrox.pl, SATEL Sp. z o.o., HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.

Przedmiotem zazdrości wielu uczelni w kraju jest również nowoczesny kompleks akademicko-sportowy składający się na infrastrukturę Instytutu Kultury Fizycznej.

 

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

 

To jedna z pierwszych niepublicznych uczelni w kraju, która przez lata brylowała w rankingach na najlepszą uczelnię w swojej kategorii. Uczelnia kształci na kierunkach: Informatyka, Zarządzanie, Psychologia. Realizuje również prestiżowe studia MBA dzięki partnerstwu z National-Louis University w Chicago. 

W mieście funkcjonuje również wiele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą specjalistów w różnych kierunkach, m.in.: kolejnictwo, elektryka i elektronika, mechatronika, mechanika, motoryzacja, budownictwo, spedycja i logistyka, gastronomia i technologia żywności, krawiectwo i technologia odzieży, reklama, turystyka i hotelarstwo.
W Nowym Sączu kładzie się nacisk na wysoką jakość kształcenia, czego najlepszym przykładem jest Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. Od kilku lat szkoła pozostaje w ścisłej czołówce najlepszych techników. W 2014, 2015 oraz 2018 roku zdobyła 1 miejsce w grupie techników jako najlepsza szkoła ponadgimnazjalna w Polsce, w prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY, zdecydowanie wyprzedzając wszystkie technika w kraju.

 

 

Oferta kształcenia w szkołach wyższych i ponadgimnazjalnych jest dynamicznie dostosowywana do zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy i potrzeb inwestorów.

 

Największe inwestycje w mieście

 


Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej z przyległymi terenami gmin sąsiednich.

Największa inwestycja wodno-ściekowa w Małopolsce o wartości ponad 337 mln zł. Na budowę 174 km sieci kanalizacyjnej i 70 km wodociągowej Sądeckie Wodociągi otrzymały ponad 171 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Spółka odbudowała około 37 km dróg. Do sieci wodociągowej zostanie podłączonych około 8 tys. nowych użytkowników, a do sieci kanalizacyjnej prawie 19 tys. osób.


Obwodnica Północna Nowego Sącza

Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza – przełożenie DK28 – Zator – Przemyśl. Ponad dwukilometrowy odcinek drogi wart 98 mln zł


MMC Brainville to prestiżowy i nowoczesny obiekt biurowo-laboratoryjnyPark Technologiczny MMC Brainville

Wartość inwestycji – ponad 111 mln zł

 

 


Budynek Państwowej Straży PożarnejSiedziba Komendy Miejskiej Straży Pożarnej

Wartość inwestycji – 23 mln zł

 

 


Siedziba Komendy Miejskiej Policji

Wartość inwestycji – 49 mln zł

 

 


Siedziba Sądu Rejonowego

Jest to pionierski projekt w skali całego kraju, został on zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie po raz pierwszy w takim przedsięwzięciu uczestniczy jednostka Skarbu Państwa.

Wartość inwestycji – 125 mln zł


Osiedle Błonia

Wartość inwestycji – 20 mln zł (I etap)


Galerie handlowe: "Sandecja", "Gołąbkowice", "Trzy Korony"


Budynek Galerii Sztuki Współczesnej

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

Wartość inwestycji – 15 mln zł

 

 

 


Ulica Królowej JadwigiPrzebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji

Wartość inwestycji – 20 mln zł

 

 


Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 (wraz z budową nowego mostu na rzece Dunajec)
          - 90,8 mln zł

 

 


Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt  - 1,3 mln zł

 


 Centra Aktywnego Wypoczynku

Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe – 3,3 mln zł

 

 


  Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – 58,5 mln zł


  Przebudowa dworca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu – 11 mln zł


 

Planowane i realizowane inwestycje lokalne / ponadlokalne

 


Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu – 50 mln zł


Budowa obwodnicy wschodniej Nowego Sącza - 150 mln


  Budowa nowej siedziby Urzędu Miasta Nowego Sącza - 50 mln


  Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej - 4 mln


  Budowa dworca autobusowego MDA – 8 mln zł

         W Nowym Sączu powstanie jeden z najnowocześniejszych dworców w całej 
         Polsce, który nie tylko usprawni podróżowanie, ale również stanie się   
         architektoniczną wizytówką regionu.


  Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) - 25 mln


Rewitalizacja „Maślanego Rynku”

Planowane jest m.in. utworzenie biblioteki z czytelnią multimedialną, pełnowymiarowej i  wielofunkcyjnej sali gimnastycznej, centrum wystawienniczo-konferencyjnego, dwupoziomowego parkingu podziemnego.


Budowa połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969 wraz z budową mostu na Dunajcu - ok. 250 mln zł


Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca – 26,6 mln zł


Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – 7 mld zł - www.podleze-piekielko.pl


Budowa i przebudowa ok. 50 km odcinka drogi Krajowej nr 75 po nowym lub/i istniejącym śladzie – 1,5 mld zł - www.dk75.pl


 

Nowy Sącz po godzinach

 

O atrakcyjności miasta stanowi również jego oferta sportowa i rekreacyjna. Dotyczy to zarówno możliwości uprawiania sportu na poziomie półwyczynowym i wyczynowym, a także aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Wizytówką miasta jest bez wątpienia ponad stuletni klub „Sandecja” i jego drużyna piłki nożnej grająca w I Lidze, a także wywodzący się z klubów sportowych Dunajec i Start kajakarze górscy – olimpijczycy, medaliści mistrzostw świata i Europy.

W grach zespołowych kluby sądeckie występują w ligach piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, rugby. Sporty indywidualne to bogate w sukcesy kajakarstwo górskie, tenis, narciarstwo klasyczne, a ostatnio również – alpejskie, żeglarstwo, lekka atletyka, biegi przełajowe, sporty walki.

W mieście organizowane są gale bokserskie, a także imprezy kolarskie cieszące się dużym zainteresowaniem uczestników, sympatyków oraz kibiców. W latach 2015 i 2016 Nowy Sącz był gospodarzem jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich na świecie – 72. i 73. Tour de Pologne.

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia dostęp do bogatej bazy sportowo – rekreacyjnej: kryta pływalnia, sala widowiskowo – sportowa z jedną z największych w Polsce ścianek wspinaczkowych, zespół kortów, lodowisko – zimą, boiska do piłki plażowej, stadiony w tym miejski spełniający wymogi do organizacji meczów piłki nożnej na poziomie pierwszej ligi  oraz do organizacji imprez masowych, nowo powstały największy w Polsce pumptrack, składający się z 4 torów rowerowych a także Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej, w tym strefy: zabaw dla dzieci, ograniczonego dostępu, wspinaczki rodzinnej, rowerowa, relaksu, siłowni plenerowej oraz skatepark.

 

Pumptrack basen Hala MOSIR

 

Miasto stawia na rozwój i modernizację infrastruktury służącej upowszechnianiu sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej oraz organizacji imprez sportowych, masowych i rekreacyjnych.
W Nowym Sączu przystąpiono do realizacji dużego projektu nawiązującego do tradycji sprzed wieku „Sądeckiej Wenecji”, będącym centrum kulturalno–rekreacyjno–sportowym.

Zaplecze aktywności kulturalnej w mieście stanowią liczne instytucje i placówki, m.in.: Miejski Ośrodek Kultury oraz dwie marszałkowskie instytucje kultury – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Dzięki znakomitej bazie oraz aktywnej działalności tych placówek, miasto urasta do rangi jednego z najważniejszych ośrodków kulturalnych w województwie małopolskim. Obok wymienionych instytucji kultury funkcjonują również: Nowosądecka Mała Galeria, Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego z 7 filiami osiedlowymi, aspirująca do roli wielofunkcyjnego centrum kultury, Pałac Młodzieży, kinowe multipleksy, oddziały muzealne, galerie, salony sztuki i inne placówki kulturalne.
Środowisko kulturowe miasta to również liczne dobra materialne: układy urbanistyczne, zabytki architektury (m.in. Sądecki Rynek – największy w Małopolsce po krakowskim, Ratusz, Baszta Kowalska – ruiny zamku królewskiego, Bazylika kolegiacka św. Małgorzaty, Dom Gotycki, Kapliczka „szwedzka”, Synagoga – od września 2015 r. ponownie wykorzystywana w celach religijnych i będąca miejscem pielgrzymek chasydów z całego świata).

 

 

 

Sądecki Park Etnograficzny będący skansenem regionalnym, prezentującym kulturę ludową Sądecczyzny, jest prawdziwą atrakcją turystyczną Nowego Sącza. Na obszarze ponad 20 ha zgromadzono 68 obiektów i ponad 7 tys. eksponatów. Oryginalnym dopełnieniem klasycznego skansenu jest Miasteczko Galicyjskie, będące rekonstrukcją miasteczka z końca dziewiętnastego wieku, rodem z Galicji – prowincji Austro-Węgier. Jest to unikatowy projekt w skali całego kraju, a w Europie i świecie jest czymś wyjątkowym. W Miasteczku znajduje się ok. 20 obiektów, a wśród nich: starosądecki ratusz, mała remiza straży pożarnej oraz budynki mieszkalne, w których zaaranżowano m.in.: pracownię zegarmistrzowską, zakład fotograficzny, warsztat garncarza, księgarnię, sklep kolonialny, zakład krawiecki, aptekę, pocztę, cukiernię – wszystko w atmosferze z epoki w stylu retro. W rekonstruowanych budynkach znajdują się sale wystawowe, hotel, karczma regionalna, a także centrum konferencyjne.

 

 

 

Najważniejsze wydarzenia kulturalne i biznesowe

 


Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR

Co roku w Nowym Sączu spotykają się zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie uczestniczy ok. 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.


Imieniny Miasta

Cykliczna, lubiana i oczekiwana przez mieszkańców impreza. Imieniny Nowego Sącza to wspaniałe koncerty, konkursy i dużo dobrej zabawy.


Sądecka Jesień Teatralna

Coroczna impreza teatralna, podczas której mieszkańcy Nowego Sącza, przez trzy tygodnie, mają okazję uczestniczyć w koncertach oraz oglądać spektakle w wykonaniu najsłynniejszych teatrów z całej Polski, z udziałem najlepszych polskich aktorów.


Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

Konkursowi zawsze towarzyszą interesujące wydarzenia festiwalowe: spektakle operowe, koncerty symfoniczne i kameralne z udziałem najwybitniejszych polskich i zagranicznych artystów.


Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN & CLASSIC

Cykliczne wydarzenie, które dzięki swojej niebanalnej, przystępnej i bezpretensjonalnej formule zaciekawia muzyką klasyczną liczne grono słuchaczy.


Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki KARPATY OFFer

Trzy dni z karpacką muzyką, teatrem, tańcem oraz performance’m, w których pojawiają się  zarówno elementy tradycji, jak i współczesności.


 

 


Nowy Sącz wspiera inwestorów

 

Zwolnienie od podatku dochodowego – polska strefa inwestycji
Pomoc publiczna z tytułu inwestycji na wszystkich terenach w Nowym Sączu (prywatnych i publicznych) ma formę zwolnień w podatku dochodowym.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości
Inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z realizacją nowej inwestycji.

Wsparcie zatrudnienia - Sądecki Urząd Pracy

  • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,
  • wsparcie tworzenia miejsc pracy,
  • wsparcie przy zatrudnieniu niepełnosprawnych.

 

One Stop Shop

W trosce o wysoką jakość obsługi inwestorów w Urzędzie Miasta Nowego Sącza funkcjonuje komórka odpowiedzialna za kontakt z inwestorami, która jest pierwszym punktem kontaktu dla inwestorów.
Inwestorzy otrzymują informację o możliwościach i warunkach inwestowania w Nowym Sączu, a także kompleksową pomoc podczas każdej fazy realizacji procesu inwestycyjnego, jak i również serwis poinwestycyjny.

 

Widok miasta z lotu ptaka