Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds płac, rozliczeń z ZUS pod katem wynagrodzeń pracowników w Szkole Podstawowej Nr 11 im. J. Tuwima w Nowym Sączu

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. J. Tuwima w Nowym Sączu informuje, że w wyniku naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  Dorota Szewczyk

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat spełnia wymogi formalne w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w naborze i uzyskał bardzo dobry wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

Autor: mgr Marta Plata – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu
Dodano: 2019-11-19 15:28:38