Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko: księgowy w Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 24.06.2020r.

INFORMACJA
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko „księgowy” w Szkole Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich  w Nowym Sączu

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) Dyrektor Szkoły informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosiła się 1 kandydatka, która spełnia  wymagania formalne w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatka zostanie poinformowana indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

Autor: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu
Dodano: 2020-07-01 11:41:21