Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 11 lutego 2019 r.

WOR.RKS.2111.5.2018

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie wyboru:
Urząd Miasta odstąpił od zatrudnienia osoby na stanowisku objętym naborem.

Autor: Prezydenta Miasta - Ludomir Handzel. Przygotował: Piotr Somczyński
Dodano: 2019-02-14 14:17:56