Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 159A

WOR.RKS.2111.2.2019

INFORMACJA

o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 159A

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana:

  • Pani Renata Zaczyk zamieszkała w Nowym Sączu

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

Autor: Prezydenta Miasta - Ludomir Handzel. Przygotował: Piotr Somczyński
Dodano: 2019-12-23 08:05:27