Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Protokół końcowy z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu

Treść protokołu

Autor: Piotr Somczyński
Dodano: 2020-03-16 15:22:52