Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze


Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu

2018-12-18

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu


Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

2018-12-13

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza


Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy

2018-12-11

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy


Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

2018-12-03

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu


Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2018-12-03

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu

2018-11-27

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu


Ogłoszenie dotyczące konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sącz, ul. Długosza 5

2018-10-08

Ogłoszenie dotyczące konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sącz, ul. Długosza 5


Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Sączu

2018-05-18

Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Sączu


Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze – dyrektora Żłobka Miejskiego w Nowym Sączu

2018-05-18

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze – dyrektora Żłobka Miejskiego w Nowym Sączu


Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze – przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Sączu

2018-05-11

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzędnicze – przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Sączu