Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze


Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Sączu

2018-04-16

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Nowym Sączu


Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (...)

2018-02-19

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (...)


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu

2017-10-05

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania niezbędne określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261):


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77

2017-07-04

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77.Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu

2017-06-08

Prezydent Miasta Nowego Sącza zgodnie z art.9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1065)ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu (...)


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora (...)

2017-04-25

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Miejskiego Przedszkola nr 1 w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 34 A, Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu, ul. Szujskiego 16, Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu, ul. Krakowska 50, Miejskiego Przedszkola nr 18 w Nowym Sączu, ul. Sucharskiego 56 (...)Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzednicze - Kierownika Działu Terapii Przeciwdziałania Agresji w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

2016-11-08

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolityDz.U. z 2016 r., poz. 902) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. tj. z 2014 r., poz. 1786) Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu ogłaszanabór (...)


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora

2016-05-31

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 32, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9 w Nowym Sączu, ul. Piramowicza 16, Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu, (...)