Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, dnia 30 września 2019 r.

WOR.RKS.210.14.2019

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana:

  • Pani Patrycja Główczyk  zamieszkała w Nowy Sączu.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel
Dodano: 2019-10-02 10:54:10