Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, dnia 19 grudnia 2019 r.

WOR.RKS.210.20.2019

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru został wybrany:
 

  • Pani Maciej Kołek  zamieszkały w Chełmcu.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel
Dodano: 2019-12-19 10:15:10