Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, dnia 31 grudnia 2019 r.

WOR.RKS.210.21.2019

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru został wybrany:

•    Pan Stanisław Hyclak zamieszkały w Nowym Sączu

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

Autor: Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza
Dodano: 2019-12-31 14:39:54