Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. koordynacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza (...) w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, dnia 03 stycznia 2020 r.

WOR.RKS.210.22.2019

I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. koordynacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza dofinansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8  Rynek Pracy, Działanie 8.5.” w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana:
•    Pani Joanna Piwowarska zamieszkała w Nowym Sączu

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

Autor: Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza
Dodano: 2020-01-03 14:40:03