Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko radcy prawnego w Biurze Radców Prawnychw Urzędzie Miasta Nowego Sącza (3/8 etatu)

Nowy Sącz, 17 luty 2020 r.

WOR.RKS.210.02.2020

I N F O R M A C J A
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na
stanowisko radcy prawnego w Biurze Radców Prawnych
 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza (3/8 etatu)

 

Stosowniedo art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikachsamorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) Urząd MiastaNowego Sącza informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosiło się 2kandydatów. Kandydaci spełniają wymagania formalne w zakresie objętymwymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu onaborze.

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Autor: Piotr Somczyński
Dodano: 2020-02-18 08:16:12