Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko radcy prawnego w Biurze Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza (1/8 etatu)

 

Nowy Sącz, dnia 19 luty 2020 r.

WOR.RKS.210.1.2020

I N F O R M A C J A
o wyniku naboru na stanowisko
radcy prawnego w Biurze Radców Prawnych
 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza (1/8 etatu)

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana:

•    Pani Aneta Augustyn zamieszkała w Gorlicach.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała najlepszy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Artur Bochenek - Z-ca Prezydenta Miasta
Dodano: 2020-02-24 13:31:53