BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu Logo OWiTR w Nowym Sączu

Adres: ul. Jagiellońska14,
33-300 Nowy Sącz

telefon/fax: 18 443 10 74, 18 442 07 63

strona www: http://www.owitr.pl

kontakt e-mail: biuro@owitr.pl

FB: www.facebook.com/owitr

Katalog usług

Struktura problemów, którymi zajmuje się OWiTR:

Główna działalność Ośrodka Wsparcia i  Terapii Rodzin polega na organizowaniu systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Ośrodek świadczy również pomoc rodzinom naturalnym, zastępczym oraz członkom tych rodzin, pochodzącym z terenu Miasta Nowego Sącza, przeżywającym kryzysy i trudności emocjonalne. Pomoc ta jest świadczona w formie:

  • poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
  • konsultacji psychologicznych,
  • psychoterapii rodzinnej, par i indywidualnej,
  • mediacji,
  • porad prawnych.