Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Ostrzeżenia i alarmy

Zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza 25-26.11.2019 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 25 listopada br.przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, myślenickiego, miasta Nowy Sącz, oraz dodatkowo o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 25 listopada br.przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na terenie miasta Krakowa,  powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, wielickiego, suskiego, nowotarskiego, limanowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, nowosądeckiego. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem :


http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Prognoza na dzień 26 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 na obszarze powiatów:oświęcimskiego, wadowickiego, limanowskiego, nowosądeckiego wraz z miastem Nowy Sącz; oraz dodatkowo o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na obszarze miasta Krakowa, powiatów: krakowskiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, tarnowskiego z miastem Tarnowem.

 

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu drogowego.


Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla
 drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:


Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze,
osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy
i zawodowo narażone na pyły), powinny:


•    ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
•    unikać wietrzenia pomieszczeń,
•    włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
•    w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
•    śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Jednostki oświatowe i opiekuńczem.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
•    ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
•    przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych
(np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
Władze gmin, powinny:
•    podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
Podmioty gospodarcze, powinny:
•    zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
•    zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
•    prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza
powyżej 5°C).
Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
•    nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia
zanieczyszczenia dróg.
Zarządcy dróg, powinni:
•    prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej
 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

•    w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:

-  tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego,
a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

•    korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast
indywidualnych podróży samochodem,
•    ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.alnego i wzmożonego ruchu drogowego.

Autor: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Dodano: 2019-11-25 09:45:39