Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Ostrzeżenia i alarmy

Zagrożenie zanieczyszczenia powietrza 06-07.12.2019 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 06 grudnia br.przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatu nowosądeckiego. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie


Prognoza na dzień 07 grudnia dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 na obszarze miasta Nowy Sącz oraz powiatu nowosądeckiego.

 

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu drogowego.


Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla
 drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:


Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze,
osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy
i zawodowo narażone na pyły), powinny:


•    ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
•    unikać wietrzenia pomieszczeń,
•    włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
•    w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
•    śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Jednostki oświatowe i opiekuńczem.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
•    ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
•    przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych
(np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
Władze gmin, powinny:
•    podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
Podmioty gospodarcze, powinny:
•    zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
•    zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
•    prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza
powyżej 5°C).
Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
•    nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia
zanieczyszczenia dróg.
Zarządcy dróg, powinni:
•    prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej
 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

•    w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:

-  tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego,
a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

•    korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast
indywidualnych podróży samochodem,
•    ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.alnego i wzmożonego ruchu drogowego.

Autor: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Dodano: 2019-12-06 09:55:02