Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Ostrzeżenia i alarmy

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza w dniach 27/28.03.2020 r.

Zagrożenie: Prognoza przekroczenia / Przekroczenie poziomu alarmowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Na obszarze: Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego
Obowiązujące: 27/28.03.2020 r.
Powiadomienie opracowane przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Krakowie na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB)
Otrzymano za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie.
Ostrzeżenie dostępne jest pod adresem:http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings
Wersja graficzna dostępna jest na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności:
•osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
•osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
•osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
•osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej,nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności:
Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, -ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
-unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
Wrażliwe grupy ludności:
-ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
-nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
-ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
-unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych.
Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.:
szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
•ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
• przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np.wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

Władze gmin, powinny:
•podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

Podmioty gospodarcze, powinny:
•zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
•zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
•prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
•nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.

Zarządcy dróg, powinni:
• prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
•w przypadku osób spalających węgiel lub drewno tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
•zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
•korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
•ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Podstawa prawna:
•Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
•rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1931)

Źródła danych:
•Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
•Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie:Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w KrakowieGłównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Publikacja:http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Autor: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu
Źródło: Opracowanie: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Dodano: 2020-03-27 11:24:29