Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Ostrzeżenia i alarmy

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:13


Nazwa biura: BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków
Zjawisko/stopień zagrożenia: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Obszar: Województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 00:00 dnia 31.05.2020 do godz. 08:00 dnia 01.06.2020
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Soły,Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (szczególnie w ich górnych częściach) oraz na mniejszym bezpośrednich dopływach Wisły, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych. Punktowo w miejscu wystąpienie szczególnie intensywnych opadów, możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech
Godzina i data wydania: godz. 12:28 ; dnia 30.05.2020
 

Autor: MCZK UM Nowego Sącza
Źródło: Biuro Prognoz Hydrologicznych
Dodano: 2020-05-30 14:28:56