Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Pałac Młodzieży


 

Rynek 14
33-300 Nowy Sącz

tel. 18 442 07 32
www.palacmlodziezy.pl

 

Dyrektor: Milenia Małecka-Rogal

 
      Pałac Młodzieży – publiczna placówka oświatowo-wychowawcza działająca w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta, rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2007 roku. Jest spadkobiercą tradycji powstałego na bazie Domu Harcerza w 1951 roku Domu Kultury Dzieci i Młodzieży, przekształconego w 1970 roku w Młodzieżowy Dom Kultury.
Swoje lokum ma od 1967 r. w kamienicy "pod czternastką", w Rynku . 
 

 

     Pałac Młodzieży prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu tańca, muzyki, folkloru, plastyki, informatyki, nauki języków, kultury żywego słowa, itp. Od 1980 r. przy instytucji działa Zespół Regionalny „Sądeczoki” prezentujący tańce Lachów Sądeckich, Górali Łąckich, Lachów Szczyrzyckich. Przy placówce funkcjonuje też Galeria Dziecięca im. Stanisława Szafrana, sądeckiego plastyka, wieloletniego nauczyciela plastyki. 


W PM działa ok. 130 kół zainteresowań, w zajęciach których uczestniczy ok. 3 tys. dzieci i młodzieży.

Inicjatywy Pałącu

  • promowanie bogactwa tradycji i folkloru w kraju i zagranicą przez występy zespołu regionalnego „Sądeczoki” oraz lekcje regionalne prowadzone dla uczniów szkół sądeckich;
  • promowanie polskiej poezji, także religijnej, poprzez organizację wojewódzkich i regionalnych konkursów recytatorskich;
  • promowanie tradycyjnej kultury religijnej poprzez organizację ogólnopolskich konkursów, festiwali piosenki i poezji religijnej oraz działalność Zespołu Wokalno-Tanecznego „Promyczki Dobra”;
  • promowanie imprez kulturalnych niekomercyjnych dla mieszkańców Nowego Sącza oraz okolic;
  • promowanie sztuki pod różnymi postaciami poprzez organizację szeroko pojętych wystaw artystycznych w Galerii Dziecięcej im. Stanisława Szafrana;
  • promowanie twórczości dziecięcej poprzez organizację wielu imprez artystycznych – konkursy i festiwale piosenki, konkursy recytatorskie, konkursy teatralne;
  • promowanie historii sztuki poprzez realizację lekcji dla dzieci i młodzieży w Dziecięcej Galerii im. Stanisława Szafrana w Pałacu Młodzieży;