Środa, 18 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


System Informacji Przestrzennej dla Miasta Nowego Sącza:

http://mnowysacz.e-mapa.net/

 

System informacji Przestrzennej (SIP) dla Miasta Nowego Sącza prezentuje dane przestrzenne, pochodzące z prowadzonych przez Urząd Miasta Nowego Sącza rejestrów. Są to odpowiednio:

  • MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA. Zebrane w jednym miejscu aktualnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza (łącznie z ich częściowymi zmianami).
  • STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA. Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta Nowego Sącza.
  • MODUŁ ADRESOWY Miasta Nowego Sącza. Aktualnie obowiązujące nazwy ulic i punktów adresowych budynków znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza.


     Na stronie http://mnowysacz.e-mapa.net/  możliwe jest między innymi: interaktywne przeglądanie mapy oraz wybór jej zawartości (z dowolnym włączaniem i wyłączaniem poszczególnych jej warstw), pobranie informacji o danym obiekcie (łącznie z odesłaniem do pełnej treści, np. do treści uchwały w sprawie planu miejscowego lub do jego legendy), dokonanie pomiarów na mapie (współrzędnych, odległości lub powierzchni), pobranie i wydrukowanie (w dowolnym zakresie i skali) wycinka mapy, pobranie plików w formacie PDF, GML lub GeoTIFF dla każdego aktu planowania przestrzennego.

Zapraszamy do korzystania.
 

UWAGA:
     Udostępnione na stronie
http://mnowysacz.e-mapa.net/ dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.
Zawarte na stronie http://mnowysacz.e-mapa.net/ informacje oraz wygenerowane z niej wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.
Urząd Miasta Nowego Sącza nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania ze strony
http://mnowysacz.e-mapa.net/.