BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne na 2015 rok

 

Podatki i opłaty lokalne na 2015 rok.

Informuje się, że:

  1. Podatek od nieruchomości

W 2015 roku stawki podatku od nieruchomości pozostają bez zmian - obowiązuje uchwała Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXXVI/369/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

  1. Podatek od środków transportowych

W 2015 roku stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian - obowiązuje uchwała Nr XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych  DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2011 r. Nr 293, poz.1731.

  1. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha fiz. wynosi: 41,5470  zł,

  1. Podatek rolny 

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 153,4250 zł,
Stawka podatku od 1 ha fiz. gruntów ( nie stanowiących gospodarstw rolnych ) wynosi 306,8500 zł.

Wzór formularzy na podatek rolny i leśny określa uchwała Nr XVIII/156/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2015 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian - obowiązuje uchwała Nr XLIX/479/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz uchwała nr XLIX/480/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

Równocześnie podaje się, że wyżej wymienione treści uchwał oraz wzory deklaracji i informacji podatkowych są dostępne na stronie internetowej www.nowysacz.pl, w biuletynie informacji publicznej (bip). 

UWAGA!

Informuje się, że od stycznia 2014 r. obowiązują  dla każdego Podatnika  i  każdego rodzaju płatności indywidualne  numery rachunków bankowych  tj.:

  • odrębny dla podatków  należnych od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego i leśnego). Informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego, dotyczącym podatków jest umieszczana na decyzjach wymiarowych, można uzyskać ją również w Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w/m, Rynek 1, parter - pok. nr 6,7,8.
  • odrębny dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od osób fizycznych i prawnych. Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, dotyczącym tej opłaty  można uzyskać w Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w/m,  Rynek 1, parter - pok. nr 2. 

Natomiast wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych należnego od osób fizycznych i prawnych i opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza numer:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz

Prosi się Podatników o zweryfikowanie stałych zleceń w bankach  i zwrócenie uwagi na numer rachunku bankowego, na który będą regulowane płatności z tytułu podatków i opłat .
 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta
Marta Olech
Dyrektor Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatków
Przygotowała: Stanisława Smoleń

Dodano: 2014-12-10 13:49:54