BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne na 2017 rok

Podatki i opłaty lokalne na 2017 rok.

1. Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok określa Uchwała Nr XXXII/334/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia  06 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wzór formularzy na podatek od nieruchomości określa Uchwała Nr XVII/192/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

2. Podatek od środków transportowych

W 2017 roku stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian -  obowiązuje Uchwała Nr XVII/191/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych  DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 2025.

3. Podatek leśny

W 2017 roku stawka podatku leśnego od 1 ha powierzchni lasu wynosi:    42,0222  zł.

4.  Podatek rolny 

W 2017 roku stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,10 zł,
W 2017 roku stawka podatku od 1 ha fiz. gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych) wynosi 262,20 zł.

Wzór formularzy na podatek rolny i leśny określa Uchwała Nr XVII/193/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W 2017 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian – obowiązuje Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  określa Uchwała Nr XXV/279/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania. 

Równocześnie podaje się, że wyżej wymienione treści uchwał oraz wzory deklaracji i informacji podatkowych są dostępne na stronie internetowej www.nowysacz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip). 

UWAGA!

Informuje się, że dla każdego Podatnika  i  każdego rodzaju płatności obowiązują indywidualnenumery rachunków bankowych  tj.:

  • odrębny dla podatków  należnych od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego i leśnego). Informacja o  indywidualnym  numerze  rachunku bankowego, dotyczącym  podatków jest umieszczana na decyzjach wymiarowych, można uzyskać ją również  w  Wydziale Wymiaru i Księgowości Podatków w/m, Rynek 1, parter - pok. nr 6,7,8.

 

  • odrębny dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od osób fizycznych i prawnych. Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, dotyczącym tej opłaty  można uzyskać w Wydziale Wymiaru  i Księgowości Podatków w/m,  Rynek 1, parter - pok. nr 4. 

Natomiast wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych należnego od osób fizycznych i prawnych i opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza numer:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz

Prosi się Podatników o zweryfikowanie stałych zleceń w bankach  i zwrócenie uwagi na numer rachunku bankowego, na który będą regulowane płatności z tytułu podatków i opłat.
 

Autor: Dyrektor Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatków - Marta Olech
Dodano: 2016-12-15 13:39:22