BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Podatki i opłaty

Podatki lokalne na 2013 r.

Podatki lokalne na 2013 rok.

Informuje się, że:

1.    Podatek od nieruchomości


W 2013 roku obowiązuje uchwała Nr XXXVIII/390/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXXVI/369/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.

Począwszy od roku podatkowego 2012 na skutek nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378), terminy z art. 6 ust. 9 pkt 1 i 3 ulegają przesunięciu do dnia 31 stycznia. Termin ten dotyczy  podmiotów, które składały deklaracje na podatek od nieruchomości i wpłacały ratę podatku w terminie do dnia 15 stycznia.


2.    Podatek od środków transportowych
 
W 2013 roku obowiązuje uchwała Nr XVIII/155/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych  DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2011 r. Nr 293, poz.1731.


3.    Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi: 41,0124  zł,

4.    Podatek rolny 

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 189,65 zł,
Stawka podatku od 1 ha pozostałych gruntów ( nie stanowiących gospodarstw rolnych ) wynosi 379,30 zł

Wzór formularzy na podatek rolny i leśny określa uchwała Nr XVIII/156/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny i leśny.

Równocześnie podaje się, że wyżej wymienione treści uchwał oraz wzory deklaracji i informacji podatkowych są dostępne na stronie internetowej www.nowysacz.pl, w biuletynie informacji publicznej (bip) 

Zawiadamia się również, że wpłaty z tytułu podatków lokalnych i opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz

Autor: Z up. Prezydenta Miasta
Marta Olech
Dyrektor Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatków
Przygotowała: Stanisława Smoleń

Dodano: 2013-01-31 12:19:27