BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Pozostałe komunikaty


Ogłoszenie o prowadzonym przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19 praz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią i jej skutkami w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155 w Nowym Sączu"

2020-10-21

Ogłoszenie o prowadzonym przetargu nieograniczonym pn. "Dostawa środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19 praz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią i jej skutkami w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155 w Nowym Sączu"


Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

2020-09-23

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych


Ogłoszenie: Wyniki postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia w 2020 r. Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „ Miej serce dla Nowego Sącza – profilaktyka chorób układu sercowo naczyniowego”.

2020-09-18

Ogłoszenie: Wyniki postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia w 2020 r. Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „ Miej serce dla Nowego Sącza – profilaktyka chorób układu sercowo naczyniowego”.


Ogłoszenie: Wyniki postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia w 2020 r. Realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zdążyć przed grypą- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Nowego Sącza od 60 roku życia”

2020-09-14

Ogłoszenie: Wyniki postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia w 2020 r. Realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zdążyć przed grypą- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Nowego Sącza od 60 roku życia”


Ogłoszenie - Miasto Nowy Sącz poszukuje do wynajęcia w granicach administracyjnych Nowego Sącza budynku z przeznaczeniem na cele biurowe

2020-07-09

Ogłoszenie - Miasto Nowy Sącz poszukuje do wynajęcia w granicach administracyjnych Nowego Sącza budynku z przeznaczeniem na cele biurowe


Ogłoszenie w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji obowiązujące w roku 2020

2020-06-30

Ogłoszenie w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji obowiązujące w roku 2020


Informacja w sprawie ofert nabycia akcji Gminy Nowy Sącz w Spółce Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A.

2020-06-16

Informacja w sprawie ofert nabycia akcji Gminy Nowy Sącz w Spółce Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Gminnego Komisarza Spisowego - o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

2020-06-15

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Gminnego Komisarza Spisowego - o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 238/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2021 rok

2020-05-27

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 238/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2021 rok


Ogłoszenie Prezydenta Miasta o aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Nowego Sącza

2020-05-20

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Nowego Sącza