Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Pozostałe komunikaty


Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 238/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2021 rok

2020-05-27

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 238/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2021 rok


Ogłoszenie Prezydenta Miasta o aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Nowego Sącza

2020-05-20

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Nowego Sącza


Zaproszenie do złożenia oferty nabycia akcji Gminy Nowy Sącz w Spółce Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A.

2020-05-20

Zaproszenie do złożenia oferty nabycia akcji Gminy Nowy Sącz w Spółce Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A.


Harmonogram oraz ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2020-05-19

Harmonogram oraz ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

2020-05-13

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych


Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: „Sprzedaż i dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”

2020-04-21

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: „Sprzedaż i dostawę ryb do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”


Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: „Sprzedaż i dostawę mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”

2020-04-21

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na: „Sprzedaż i dostawę mrożonek do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”


Informacja dotycząca prowadzonych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza w czasie epidemii COVID-19 postępowań administracyjnych

2020-04-09

Informacja dotycząca prowadzonych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza w czasie epidemii COVID-19 postępowań administracyjnych


Informacja dotycząca możliwości dokonania zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP

2020-04-03

Informacja dotycząca możliwości dokonania zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP


Komunikat Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

2020-03-13

Komunikat Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19