Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Pozostałe komunikaty


Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienia nadzoru autorskiego wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla zadania pn. "Dostosowanie przeciwpożarowe budynku A w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu"

2019-09-27

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienia nadzoru autorskiego wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla zadania pn. "Dostosowanie przeciwpożarowe budynku A w Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu"


Zawiadomienie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

2019-09-23

Zawiadomienie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę


Informacja na temat otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym (...) w roku szkolnym 2019/2020"

2019-09-20

Informacja na temat otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym (...) w roku szkolnym 2019/2020"


Informacja dotycząca programu profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP

2019-09-19

Informacja dotycząca programu profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP


Ogłoszenie o przetargu na: Malowanie dachu na budynku "A" w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz

2019-09-13

Ogłoszenie o przetargu na: Malowanie dachu na budynku "A" w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łącznik – istniejącym wylotem w km 0+750 (działka nr 296/6 obr. 110), wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu obiektów zlokalizowanych na działce nr 193/8 obr. 110, przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu

2019-09-06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łącznik – istniejącym wylotem w km 0+750 (działka nr 296/6 obr. 110), wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu obiektów zlokalizowanych na działce nr 193/8 obr. 110, przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu


Ogłoszenie o konkursie programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia

2019-09-06

Ogłoszenie o konkursie programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia


Punkt kontaktowy dla osób uzależnionych i ich rodzin

2019-09-06

Punkt kontaktowy dla osób uzależnionych i ich rodzin


Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

2019-09-04

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych


Wyniki weryfikacji formalnej i merytorycznej projektów złożonych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2020 rok.

2019-09-02

Wyniki weryfikacji formalnej i merytorycznej projektów złożonych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2020 rok.