Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Pozostałe komunikaty


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Nowego Sącza możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych: przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020”

2019-08-01

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Nowego Sącza możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych: przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020”


Informacja dotycząca zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Nowego Sącza możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych: przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020”

2019-08-01

Informacja dotycząca zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Nowego Sącza możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych: przedszkolach, szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020”


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”

2019-07-29

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”

2019-07-29

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat w województwie małopolskim”

2019-07-29

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat w województwie małopolskim”


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w 13 powiatach województwa małopolskiego”

2019-07-29

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym w 13 powiatach województwa małopolskiego”


Informacja dotycząca Programu Stypendiów Pomostowych 2019/2020

2019-07-26

Informacja dotycząca Programu Stypendiów Pomostowych 2019/2020


Informacja o projekcie Akademia Menadżera

2019-07-24

Informacja o projekcie Akademia Menadżera


Informacja o możliwości leczenia zaćmy

2019-07-15

Informacja o możliwości leczenia zaćmy


Ogłoszenie o projekcie pn. "Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu"

2019-07-12

Ogłoszenie o projekcie pn. "Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu"