Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Pozostałe komunikaty


21415

Zajęcia na uczelniach dla najzdolniejszych licealistów

2019-06-27

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, realizowanych on-line przez wykładowców krakowskich uczelni wyższych. Miasto Nowy Sącz otrzymało od Zarządu Województwa Małopolskiego dotację na ten cel w wysokości pond 85 tysięcy złotych.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wzakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom (...)

2019-06-26

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom (...)


Informacja o realizowanych projektach przez Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego w ramach „Programu integracji społeczności romskiej Nowego Sącza 2014-2020” w 2019 r.

2019-06-12

Informacja o realizowanych projektach przez Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego w ramach „Programu integracji społeczności romskiej Nowego Sącza 2014-2020” w 2019 r.


Ogłoszenie o przetargu: „Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.

2019-06-05

Ogłoszenie o przetargu: „Świadczenie kompleksowych usług pralniczych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159”.


Memorandum informacyjne wraz z ankietą w ramach konsultacji rynkowych: Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu wraz z zagospodarowaniem przyległej przestrzeni publicznej

2019-06-04

Memorandum informacyjne wraz z ankietą w ramach konsultacji rynkowych: Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu wraz z zagospodarowaniem przyległej przestrzeni publicznej


Memorandum informacyjne wraz z ankietą w ramach konsultacji rynkowych: Zapewnienie infrastruktury lokalowej dla Urzędu Miasta Nowego Sącza

2019-06-04

Memorandum informacyjne wraz z ankietą w ramach konsultacji rynkowych: Zapewnienie infrastruktury lokalowej dla Urzędu Miasta Nowego Sącza


Informacja dotycząca Konkursu pn. Pozytywnie Otwarci 2019

2019-06-04

Informacja dotycząca Konkursu pn. Pozytywnie Otwarci 2019


Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

2019-05-15

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych


Zaproszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz Zarządu Osiedla na spotkanie Mieszkańców Osiedla Zawada

2019-05-08

Zaproszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz Zarządu Osiedla na spotkanie Mieszkańców Osiedla Zawada


Ogłoszenie dotyczące akcji bezpłatnych, profilaktycznych badań mammograficznych, w ramach realizacji zadania pn. „Profilaktyka raka piersi”

2019-05-07

Ogłoszenie dotyczące akcji bezpłatnych, profilaktycznych badań mammograficznych, w ramach realizacji zadania pn. „Profilaktyka raka piersi”