BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Programy i granty - aktualności


21890

Nasze miasto bierze udział w projekcie FRDL MISTiA, który wspiera rozwój e-usług w małopolskich miastach.

2019-09-03

Nasze miasto bierze udział w partnerskim projekcie pn. „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”, który uzyskał dofinansowanie MSWiA.


19842

"Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu"

2018-11-05

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, współfinansowanego ze środków EFRR oraz Budżetu Państwa.


19815

„Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe”

2018-10-30

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne - świetlice osiedlowe”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


19670

Ogłoszenie o rekrutacji do pomocy stypendialnej

2018-10-08

Ogłoszenie o rekrutacji do pomocy stypendialnej w ramach projektów:


17209

„Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”

2017-08-11

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


17208

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

2017-08-11

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


17031

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

2017-07-07

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


16159

„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”

2017-03-07

Miasto Nowy Sącz w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”


16170

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 1 w Nowym Sączu”

2016-12-15

Miasto Nowy Sącz uzyskało środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 1 w Nowym Sączu”. Inwestycja dofinansowana przezMinistra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.


16169

„Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych i modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Nowym Sączu”

2016-12-14

Miasto Nowy Sącz uzyskało środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych i modernizacja bieżni lekkoatletycznej w Nowym Sączu”. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.