Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Kolejny etap prac w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

22 kwietnia br. z Zakładem Budowlanym „KAN-BUD” Mariusz Kantor z Nowego Sącza podpisana została umowa na realizację zadania pn. Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wdrażanego w ramach projektu ”Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” – ETAP II – zmiana funkcjonalności budynku DPS – modernizacja budynku wraz z remontem ogrodzenia.

W ramach podpisanej umowy zostaną wykonane następujące prace:

- izolacja ścian fundamentowych modernizowanego budynku z dobudową nowych fundamentów rozbudowy, prace wewnętrzne modernizacyjne piwnic, prace wewnętrzne modernizacyjne parteru, prace dachowe i na strychu - modernizacyjne, elewacja budynku, podjazd dla osób poruszających się na wózkach plus taras zewnętrzny, ciąg pieszy - chodnik łączący budynki, wymiana ogrodzenia;

- instalacja C.O., instalacja wod-kanalizacyjna, instalacja klimatyzacji, drenaż;

- wewnętrzne linie zasilające, zasilanie opraw oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, zasilanie i montaż gniazd 230V, zasilanie i sterowanie układu klimatyzacji, zasilanie kurtyn powietrznych, rozdzielnie zasilające instalacja telefoniczna, instalacja alarmowa, instalacja przyzywowa WC, instalacja odgromowa, demontaż.

Autor: -
Dodano: 2014-05-09 08:54:41