Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Podsumowanie projektów unijnych realizowanych w placówkach oświatowych

 

W sądeckim ratuszu podsumowano realizację projektów pod nazwą: „Informatyk – zawód przyszłości” oraz „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 
Konferencji towarzyszyły prezentacje multimedialne oraz pokazy: barmański, zdobnictwa cukierniczego, carvingu czyli rzeźbienia w warzywach i owocach oraz profesjonalnego parzenia kawy.
„Bardzo się cieszę, że tyle młodzieży wzięło udział w tych projektach i że w szkołach, w których były one realizowane zostaje to, co w ramach ich realizacji zostało zakupione i będzie służyć kilku pokoleniom uczniów” – podkreśliła wiceprezydent Bożena Jawor, wyrażając jednocześnie podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali przy tych projektach. 

 


Podczas spotkania kilkudziesięciu uczniom wręczono certyfikaty ukończenia kursów.
Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli nie tylko podziwiać umiejętności uczniów, ale również skosztować oryginalnych bezalkoholowych drinków czy pysznej kawy espresso, latte lub cappuccino.  

W konferencji udział wzięli m.in.: Sekretarz Miasta Marek Oleniacz, pełnomocnicy prezydenta Marta Mordarska i Leszek Langer oraz Ryszard Poradowski, Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

 

 

***

Podsumowanie projektu pn. „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”

Beneficjentem projektu jest Miasto Nowy Sącz, a partnerem - Powiat Nowosądecki.

Całkowita wartość projektu: 1 911 432,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 624 717,20 PLN

Wkład własny: 286 714,80 PLN

Okres realizacji projektu: 02.11.2009 – 31.12.2011

Cel ogólny projektu: 

Wzrost osiągnięć edukacyjnych oraz wzmocnienie zdolności 830 uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację programów rozwojowych 11 szkół ponadgimnazjalnych kształcących w branży gastronomicznej z terenu Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. 

Szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w projekcie: 

1. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Sączu.

2. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu.

3. Zespół Szkół Zawodowych w Starym Sączu (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu).

4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu).

5. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej).

6. Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu.

7. Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie.

8. Zespół Szkół w Złockiem.

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy.

10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju.

11. Zespół Szkół w Łącku.

 

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące formy wsparcia: 

1. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, w których udział wzięło: 485 uczniów w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego oraz 607 uczniów w zajęciach wyrównawczych z matematyki.

2. Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym, w których udział wzięło 606 uczniów.

3. Kurs j. angielskiego zakończony egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOEIC, w którym udział wzięło 188 uczniów.

(Certyfikat TOEIC jest uznawany i szczególnie popularny u ponad 8000 firm, korporacji i organizacji, gdzie znajomość j. angielskiego jest kluczowym elementem kompetencji każdego uczestnika).

4. Kurs barmański, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu barmana I stopnia, w których udział wzięło 110 uczniów. 

5. Kurs zdobnictwa cukierniczego, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu z zakresu zdobnictwa cukierniczego, w którym udział wzięło 50 uczniów.

6. Kurs carvingu (wykrawania dekoracji z warzyw i owoców), zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ukończenia kursu I stopnia z carvingu, w którym udział wzięło 63 uczniów. 

7. Kurs managera gastronomii, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym zdobyte umiejętności w zakresie zarządzania w gastronomii, w którym udział wzięło 50 uczniów.

8. Kurs baristy (profesjonalnego parzenia kawy), zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu baristy I stopnia, w którym udział wzięło 100 uczniów.

9. Kurs prawa jazdy kat. B wraz z I egzaminem, w którym udział wzięło 80 uczniów.

 

Ponadto w ramach projektu 6 najlepszych uczestników kursów: barmańskiego, zdobnictwa cukierniczego i carvingu odbyło miesięczną praktykę w hotelu. Uczniowie po zakończeniu praktyki otrzymali referencje od pracodawcy. 

W celu podniesienia jakości przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z j. polskiego i matematyki każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymała zestaw w postaci: 

laptop + tablica multimedialna + oprogramowanie do nauki matematyki. 

W ramach projektu zostały również doposażone pracownie praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu w niezbędne materiały dydaktyczne, które posłużyły wszystkim uczestnikom projektu, którzy wzięli udział w kursach: barmańskim, zdobnictwa cukierniczego i carvingu.  

 

STATYSTYKA PROJEKTU:

Liczba uczniów, którzy byli objęci wsparciem: 991

w tym: 254 ze szkół z terenu Miasta Nowego Sącza

          737 ze szkół z terenu Powiatu Nowosądeckiego

Liczba uczniów, którzy wzięli udział w kursach zawodowych: 373

Liczba szkół, które zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny: 11

Liczba przeprowadzonych godzin zajęć wyrównawczych z j. polskiego i matematyki: 5 340

Ilość warzyw i owoców wykorzystana do przeprowadzenia kursu barmańskiego i kursu carvingu: 230kg


Podsumowanie projektu pn. „Informatyk-zawód przyszłości”

Beneficjentem projektu jest Miasto Nowy Sącz, a partnerem - Powiat Nowosądecki

Całkowita wartość projektu: 1 551 981,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 319 183,85 PLN

Wkład własny: 232 797,15 PLN

Okres realizacji projektu: 02.11.2009 – 31.12.2011

Cel ogólny projektu: 

Wzrost osiągnięć edukacyjnych oraz wzmocnienie zdolności 300 uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację programów rozwojowych 4 szkół ponadgimnazjalnych kształcących w branży informatycznej na kierunku technik informatyk z terenu Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego.

Szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w projekcie: 

1. Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Nowym Sączu.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Starym Sączu (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu).

3. Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju.

 

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące formy wsparcia: 

Kursy z zakresu IT:

- administrowanie systemem operacyjnym SUSE Linux w ramach programu NATP,

- administrowanie systemem operacyjnym Microsoft Windows XP lub Vista, 

- programowanie w języku C++ w zakresie programowania obiektowego i zaawansowanych metod algorytmicznych,

- wprowadzenie do grafiki komputerowej 2 D – aplikacje CorelDRAW, Photoshop, Flash,

- tworzenie stron www,

- posługiwanie się dokumentacją techniczną w języku angielskim, 

- kurs Red Hat System, 

- kurs Fundamentals of Windows 2008 Server, 

- kurs Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008. 

Łącznie u kursach z zakresu IT udział wzięło 390 uczniów, uczestnicząc w 1 355 godzinach zajęć.

- zajęcia wyrównawcze z matematyki, w których udział wzięło 210 uczniów,

- zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym, w których udział wzięło 300 uczniów,

- kurs j. angielskiego zakończony egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TGLS, w którym udział wzięło 175 uczniów,

- kurs prawa jazdy kat. B wraz z pierwszym egzaminem dla 40 osób,

- wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 98 osób.

 

Uczestnicy kursów IT – administrowanie systemem operacyjnym SUSE Linux w ramach programu NATP oraz administrowanie systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 przystąpili do certyfikowanych międzynarodowych egzaminów: MCP i NCLDA. 

 

W ramach projektu zostały wyposażone pracownie praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Nowym Sączu w 16 komputerów wrazz niezbędnymi oprogramowaniami do prowadzenia kursów IT.

W celu podniesienia jakości przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymała zestaw w postaci: 

laptop + tablica multimedialna + oprogramowanie do nauki matematyki. 

Szkoły zostały również wyposażone w niezbędne materiały dydaktyczne, które posłużyły wszystkim uczestnikom projektu. Uczniowie ponadto otrzymali odtwarzacze MP3 oraz pamięci USB.  

 

STATYSTYKA PROJEKTU:

Liczba uczniów, którzy byli objęci wsparciem: 324

w tym: 173 ze szkoły z terenu Miasta Nowego Sącza

          151 ze szkół z terenu Powiatu Nowosądeckiego

Liczba szkół, które zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny: 4

Liczba przeprowadzonych godzin zajęć i kursów dla uczestników: 6 269

Liczba przeprowadzonych godzin zajęć wyrównawczych z matematyki: 2 280

Liczba przeprowadzonych godzin kursów IT:1 335

 

 

Autor: -
Dodano: 2011-12-01 12:10:35