Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Hipoterapia – rehabilitacja sądeckich dzieci

Z nadejściem wakacji zakończono cykl rehabilitacji dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12.
Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego udało się sfinansować zajęcia w ośrodku hipoterapii i jeździectwa, prowadzone w okresie od października 2012 do czerwca 2013.
Hipoterapia wpływa korzystnie na korygowanie postawy ciała oraz reguluje napięcie mięśniowe. Rehabilitacja była dla dzieci niesamowitą przygodą i kolejnym krokiem w kierunku normalnego życia.

W ramach projektu uczniowie z klas I – III uczestniczą w różnych zajęciach wyrównawczych, w zajęciach logopedycznych, w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych, w gimnastyce korekcyjnej. Dzieci mają też szanse na rozwijanie swoich zainteresowań podczas zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, językowo, plastycznie, muzycznie, teatralnie, szachowo oraz polonistycznie. Projekt obejmuje także prowadzenie innych specjalistycznych zajęć terapeutycznych, takich jak dogoterapia, muzykoterapia, komunikacja alternatywna dla dzieci autystycznych i inne. Wsparciem zostanie objętych 1316 dzieci.
Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania-wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 

 

 

Autor: -
Dodano: 2013-07-05 12:33:12