Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXII uroczysta Sesja Rady Miasta - 8 listopada 2019 r., godz. 12:00

  XXII uroczysta Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się w piątek,

8 listopada 2019 r., o godz. 12:00 

w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego 

 

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM 

 

1. Otwarcie uroczystej Sesji.

2. Wykład z okazji 727. rocznicy lokacji miasta Nowego Sącza pn.: "Dawna i obecna siedziba władz municypalnych w Nowym Sączu" (Robert Ślusarek - dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu).

3. Wygłoszenie Laudacji na cześć Pana Jerzego Gizy.

4. Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Panu Jerzemu Gizie.

5. Wystąpienie Pana Jerzego Gizy Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.

6. Wystąpienia okolicznościowe.

7. Program artystyczny.

8. Zamknięcie uroczystej Sesji.

 

 

 

 

Autor: -
Dodano: 2019-10-29 10:50:37