Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XXV Sesja Rady Miasta - 10 grudnia 2019 r., godz. 15:30

 XXV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,
10 grudnia 2019 r., o godz. 15:30 
w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego 

 

Zaproszenie porządek obrad Sesji RM 

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Nr XXI/208/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2019 r., w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. - druk nr 266.

4. Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2019-12-05 13:20:01